De sociale component van GB, staat deze ergens voor?

Gemeente Belangen heeft drie kernwaarden, Lokaal, Sociaal en Ondernemend. Binnen ons verkiezingsprogramma omschrijven wij onze kernwaarde Sociaal als volgt;

“GB ziet het liefst dat mensen zelfredzaam zijn, verantwoordelijkheid nemen en zich inzetten voor de samenleving. Maar GB begrijpt dat niet iedereen dat kan, door welke oorzaak ook. Voor die mensen wil GB er zeker ook zijn! Door ze met praktische middelen of financieel te ondersteunen. En door ze via doelgroep-activiteiten of via werkgevers bij de samenleving te betrekken. GB wil voorkomen dat mensen buiten de samenleving komen te staan. Preventie kan hierbij helpen en juichen wij dus toe.”

In het verkiezingsprogramma profileer je je als politieke partij vooral op de thema’s die de gemiddelde kiezer aanspreken, dat zijn onderwerpen als woningbouw, verkeersveiligheid, duurzaamheid etc. De thema’s binnen het sociale domein raken misschien minder mensen in hun dagelijkse leven, maar zijn voor Gemeente Belangen zeker niet minder belangrijk. Het zijn de onderwerpen waar met name Ingrid Aarnink – Westerbeek en Miriam Jansen-Greiving zich binnen de fractie hard voor maken. Het zijn ook de onderwerpen die financieel de helft van de begroting van de gemeente Voorst opslokken en die, aldus Jansen-Greiving, minder aandacht krijgen in de raad dan zij verdienen.  Juist als je werkt vanuit de inhoud dan is dit een teleurstellende constatering waar Gemeente Belangen snel verandering in aan wil brengen.

Op zoek naar knoppen om aan te draaien

Mede op initiatief van GB is er een raadswerkgroep in het leven geroepen om meer grip te krijgen op de kosten binnen het sociaal domein, wat zijn voor de raad knoppen om aan te draaien, en vooral wat betekent het als we aan die knop gaan draaien. De tekorten zijn groot en om niet straks rigoureus te hoeven bezuinigen is het voor de fractie van Gemeente Belangen van groot belang om op zoek te gaan naar mogelijkheden waarmee we inzichtelijk krijgen waar en hoe we efficiënter kunnen werken.

De heidag die hiervoor handvaten zou moeten geven heeft helaas onvoldoende grip opgeleverd voor de raad. Voor Jansen-Greiving een gegronde reden om de raadswerkgroep opnieuw bij elkaar te roepen, te evalueren met het college en van daaruit het proces toch weer op te pakken. Wij worden graag serieus genomen en als het gaat om de inhoud dan laten we ook niet los alvorens afdoende antwoord te hebben gekregen. Dat is wel echt de kracht van GB.

Om prettig te kunnen wonen in de Gemeente Voorst is het van groot belang dat we allemaal een plekje hebben in de samenleving. Wij maken er ons hard voor dat we mensen blijven uitnodigen mee te doen ook als de drempel erg hoog is. Wij sluiten niemand uit en geloven in een inclusieve samenleving.

Wij dagen je uit

Wij vinden ook, dat dit een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van ons allemaal. Wij zijn allen inwoners van de gemeente Voorst en hoe meer wij betrokken zijn op elkaar en naar elkaar omkijken, hoe meer de gemeente Voorst een fijn thuis kan zijn voor een ieder. Dat omkijken naar elkaar is iets waar we al heel goed in zijn, toch gelooft GB dat het beter kan.

Kijk ook eens om naar mensen waar je meer afstand tot voelt om wat voor een reden dan ook en laat je verrassen door het contact wat dan ontstaat. Neem een buurman mee voor een kop koffie bij het Trefpunt, of loop samen eens binnen bij Klein Twello of maak gebruik van de jeu de boules banen waarop in alle kernen gespeeld wordt. Samen kom je verder.

Preventie: voorkomen en vroegtijdig signaleren van problemen

Preventie staat hoog in het vaandel bij GB. De zorg staat onder druk en wordt onbetaalbaar. Preventie is een essentieel onderdeel van het voorkomen van problemen in woon, werk- en leefomgeving. Onder het motto ‘voorkomen is beter dan genezen’ wil GB de vanzelfsprekendheid van een gezonde leefstijl benadrukken en promoten: ‘Gezond en vitaal’ is de norm aldus Ingrid Aarnink-Westerbeek.
GB blijft dan ook het sporten voor iedereen stimuleren en gaat voor het welzijn van alle inwoners van de gemeente Voorst.

De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat de sociale sector een ontzettend belangrijke schakel is geweest in de aanpak van de coronacrisis. In Voorst zijn, mede door het project Voorst onder de Loep, verbindingen tussen instanties, verenigingen, activiteiten en inwoners gelegd en/of versterkt, waardoor snel in kaart kon worden gebracht waar de meeste hulp nodig was. GB wil de samenwerking tussen al deze partijen behouden en versterken, waarbij steeds het belang van de inwoner voorop staat.

Wij hopen u een inkijkje te hebben gegeven in wat het betekent voor Gemeente Belangen om Sociaal als kernwaarde te hebben, hoe wij kijken naar het sociale domein en wat wij verwachten van onszelf en ook van u als inwoner van onze mooie gemeente Voorst.

 

Reacties zijn gesloten voor dit artikel