Samen, vóór de gemeenschap

Welkom op de website van Gemeentebelangen Voorst, de lokale politieke partij die in 2018 haar 40-jarig bestaan viert en al die jaren een grote rol heeft gespeeld in de Voorster samenleving!

Het eigen karakter van de gemeente laat zich niet vangen in richtlijnen van de landelijke politieke partijen. Dat is de reden dat er in bijna alle gemeenten “plaatsgebonden” partijen zijn. Al met al hebben de plaatselijke politieke groeperingen méér zetels dan welke andere partij ook.

Vaak komen deze partijen voort uit verenigingen van inwoners, die bekwame mensen uit hun midden invloed willen laten uitoefenen voor een beter bestuur. Zij willen politiek bedrijven zonder onnodig aanscherpen van tegenstellingen en met een goed contact met de kiezer, dus met U!

Gemeentebelangen beperkt haar aandachtsgebied tot onze gemeente, wél heeft zij contacten met de provincie en de landelijke politiek waar het gaat om belangen, die voor onze gemeente spelen. Zij behoeft haar aandacht niet te verdelen en kan zich daardoor grondig in de gemeentepolitiek specialiseren. Dat Gemeentebelangen een groepering is zonder landelijke politieke dogma’s kan ze zich helder en duidelijk richten op het ten dienste staan van het algemeen belang.

Gemeentebelangen neemt deel aan de verkiezingen voor de gemeenteraad met gekwalificeerde kandidaten, die niet alleen kundig zijn, maar ook bewezen hebben in het midden te staan van het maatschappelijk leven. Verder streeft GB er naar kandidaten uit alle windrichtingen van Voorst op de lijst te plaatsen met grote inzet voor het belang van de inwoners van onze mooie groene gemeente.