GB WIL BEGROTING IN ÉÉN OOGOPSLAG VOOR INWONERS

Gemeente Belangen wil dat de gemeente jaarlijks een begroting in één oogopslag presenteert zodat inwoners op een laagdrempelige manier kunnen zien hoe de financiën van de gemeente Voorst ervoor staan. Nu moet je hier oneindig veel leeswerk voor verzetten.

Deze vergadercyclus bespreekt de gemeenteraad de meerjarenbegroting, de prioriteitennota en de bestuur reportage, totaal 233 pagina’s tekst. Alleen al de meerjarenbegroting telt 142 pagina’s. De financiële situatie van de gemeente Voorst is hierdoor voor veel inwoners onnavolgbaar, mede omdat zij veel te veel leeswerk moeten verrichten. Gemeentebelangen is van mening dat onze inwoners wel degelijk geïnteresseerd zijn in de financiële situatie van de gemeente en de communicatie over de inhoud van de begroting verbeterd kan worden. Wij vinden dat onze inwoners er recht op hebben om op een laagdrempelige manier te zien welke inkomsten de gemeente verwacht en waar de gemeente haar geld aan uitgeeft. Onze inwoners zouden in één oogopslag moeten kunnen zien welke plannen de gemeente het komende jaar gaat realiseren. Volgens ons kan dit perfect via een infografic. Bij vele andere gemeenten zijn hier goede voorbeelden van te vinden. GB heeft daarom voor de besluitvormende raadsvergadering een motie voorbereid die het college de opdracht geeft om met ingang van 2023 naast alle vergaderstukken ook jaarlijks een “begroting in één oogopslag” te presenteren, zodat de financiële situatie voor alle inwoners eenvoudig te lezen is. Deze “begroting in één oogopslag” moet dan presenteert worden via de online kanalen van de gemeente en ook integraal in het huis-aan-huis-blad gepubliceerd worden.

Een goed idee toch? Maandag 7 november wordt deze motie van Gemeente Belangen in stemming gebracht.

 

Reacties zijn gesloten voor dit artikel