Fractie

DE TOP 10 VAN ONZE KANDIDATENLIJST VOOR DE VERKIEZINGEN VAN 2022 – 2026:

1. Arjen Lagerweij

Wie ben ik?
Beroep: Wethouder, ondernemer
Hobby’s: Geen tied veur !
Leeftijd: 53 jaar
Woonplaats: Wilp
Contact: a.lagerweij@voorst.nl

Wat wil ik de komende vier jaar bereiken?
Als wethouder heb ik samen met het ” gemeentelijk-woningbouw-team”  hard gewerkt aan woningbouwplannen. De komende jaren kunnen we gaan oogsten. In veel kernen in onze gemeente gaan we bouwen. Niet alleen in Twello maar ook in veel andere kernen. Wat mij betreft : gas d’r op, en bouwen! Ook op het gebied van cultuurhistorie zet ik mij volop in om ons waardevolle erfgoed te bewaren of nog waardevoller te maken.  Maar ook de bouw van een nieuwe brandweerkazerne  of zelfs nieuwe sport-accommodaties staan op het programma. Kortom er is nog veel werk aan de winkel en daar zal ik mij weer met veel energie en enthousiasme voor inzetten.

2. Ingrid Aarnink – Westerbeek

Wie ben ik?

Mijn naam is Ingrid Aarnink-Westerbeek, 54 jaar en woon in het prachtige in Terwolde en in het dagelijkse leven ben ik werkzaam bij een adviesbureau voor ziekenhuizen en zorginstellingen. In mijn vrije tijd vind ik het heerlijk om mijn tijd met familie en vrienden door te brengen en een balletje te slaan op de tennisbaan.

Wat wil ik de komende vier jaar bereiken?

De komende raadsperiode ga ik mij inzetten voor het welzijn en gezondheid van de inwoners van de gemeente Voorst:

  • Alle kinderen en volwassenen elkaar stimuleren een gezonde leefstijl aan te meten en dat Voorst volop mogelijkheden en ruimte geeft om te ontwikkelen, bewegen en te sporten.
  • Gezorgd wordt dat de leefbaarheid, bereikbaarheid & woningbouw in de kernen aansluiten op de behoeftes van de inwoners.
  • Alle inwoners meedenken en meedoen!
  • Iedereen – jong & oud- zich gelukkig en gezond voelt en zijn/haar/x eigen regie pakt.
  • De gemeente ondersteunt als het even niet lukt.

Waarom GB?

Sinds 2009 ben ik actief voor Gemeentebelangen. Eerst als bestuurslid daarna een hele korte periode als fractievertegenwoordiger en nu als raadslid. De komende periode ga ik mijn derde termijn in waarbij ik het nog steeds belangrijk vind dat mensen zich inzetten voor de lokale politiek en de stem van de inwoners van Voorst laten horen, ook naar onze buren.

Contact: i.aarnink@voorst.nl

3. Robin Hafkamp

Wie ben ik?

Leeftijd: 26 jaar
Woonplaats: geboren en getogen in Twello

Beroep: beleidsadviseur bij de gemeente Heerde
Contact: r.hafkamp@voorst.nl / 0653116506

Wat wil ik de komende vier jaar bereiken?

Een steentje bijdragen aan een gemeente waarin we het er samen over eens zijn en blijven dat het hier prettig wonen en leven is. Een gemeente waarin we blijven werken aan een hoog (maatschappelijk) voorzieningenniveau. Maar ook een gemeente waarin lokale belastingen voor inwoners en bedrijven op een acceptabel peil blijven. Én, een gemeenteraad waarin we niet tegen elkaar, maar met elkaar praten. Een gemeenteraad waarin we luisteren naar elkaar en samen na een goede afweging fatsoenlijke beslissingen nemen, waarbij het algemeen belang voorop staat.

Daarnaast mag het voor zich spreken dat ik me als jong raadslid wil inzetten voor ‘de jeugd’ in onze gemeente. Want ook voor jongeren moet het prettig wonen, leven en (uiteindelijk) werken zijn in de gemeente Voorst. De volgende thema’s verdienen in het bijzonder aandacht:

  • Jongeren verdienen (weer) een reële kans op woning. Dat realiseren we niet van de één op de andere dag, maar we kunnen wel een begin maken door (ook) meer te focussen op het bouwen van kleinere woningen en het ontwikkelen van vernieuwende woonvormen.
  • De stem van – en ‘dat wat er leeft’ onder – jongeren meer aandacht geven bij ontwikkelingen in de gemeente Voorst.
  • Ook in de toekomst moeten – overigens niet alleen jongeren – gebruik kunnen blijven maken van (sport)voorzieningen dichtbij.

Waarom GB?

In 2018 heb ik kennisgemaakt met Gemeente Belangen en in datzelfde jaar mocht ik aantreden als gemeenteraadslid. Sinds vorig jaar ben ik tevens voorzitter van onze raadsfractie. En dat hoop ik zeker nog een periode te mogen doen! Met een groep mensen die niet gebonden is aan één landelijk politiek ideaal, maar met mensen die ‘gewoon’ samen willen werken aan nog mooiere gemeente Voorst. Want dat kenmerkt Gemeente Belangen!

4. Miriam Jansen – Greiving

Wie ben ik?

Mijn naam is Miriam Jansen-Greiving, geboren en getogen in Twello en woonachtig in Wilp. Samen met Edwin en onze vier kinderen  Noah van 20,  Luca van 18, Mila van 14 en Nova van 11 jaar. Ik ben 51 jaar en werk bij Humanitas Twente als coördinator van het project Tandem en neem deel aan verschillende coalities tegen eenzaamheid in Twente. Wij proberen met de inzet van vrijwilligers, mensen die eenzaam zijn en of in een sociaal isolement verkeren weer deel te laten nemen aan de samenleving. Een mooie baan waarin ik verrassende inkijkjes krijg in de samenleving die mij veel informatie opleveren voor mijn werk in de raad. Ik ben creatief, een handige klusser, gek op koken en hou erg van gezelligheid/contacten met anderen. Yoga is een fijne uitlaatklep en sinds Corona wandelen we er thuis wat af. Ik ben bereikbaar via de mail miriam.jansen@voorst.nl maar heb liever dat je me belt op 06-11389898.

Wat wil ik de komende vier jaar bereiken?
Ik vind het belangrijk dat onze inwoners zich thuis voelen in de gemeente Voorst, in welke kern je ook woont. Mijn passie zit in de onderwerpen binnen het sociaal domein; hoe zorg je dat een ieder voelt dat je er toe doet en ook meedoet in de samenleving, waar kun je mensen meer in hun kracht zetten, meer verbinden en hoe zorg je dat de kosten beheersbaar blijven.

Waarom GB?
Ik vind het een verademing om niet verbonden te zijn met de landelijke politiek. Wij zijn lokaal en breed vertegenwoordigd in onze gemeente. Als fractie vormen wij, met onze leden en betrokken inwoners, ons eigen verkiezingsprogramma. Wij kunnen achter de schermen stevig discussiëren en elkaar uitdagen om anders naar onderwerpen te kijken. Naar buiten toe zijn wij een front en gaat het ons om de inhoud en dat is ook hoe wij binnen de raad acteren.. Wij zijn een krachtige partij, met mooie betrokken mensen en ik ben er trots op hier deel van uit te maken.

5. Bjorn van Ekeren

Wie ben ik?
Beroep: Accountmanager bij Markies (een onderwijscateraar waar de gezonde keuze een belangrijke rol speelt)
Hobby’s: Gek op sport! Zelf hardloop ik graag en volg ik GA Eagles op de voet. Daarnaast geef ik training aan Jo8-1 bij Voorwaarts
Leeftijd: 40 jaar
Woonplaats: Twello
Contact: b.vanekeren@voorst.nl
Bel of App 06 47 78 21 79
Meer weten over Bjorn van Ekeren?
Volg Bjorn op Twitter via @BjornVanEkeren
Volg Bjorn op Facebook

Wat wil ik de komende vier jaar bereiken?

Ik ga mij inzetten voor het verbeteren van gemeentelijke communicatie met als doel de drempel tussen gemeente en inwoners te verlagen. In de komende 4 jaar wil ik mij volop gaan richten op verkeersveiligheid. Om de verkeersveiligheid in Twello te verbeteren is de randweg noodzakelijk. Tevens ben ik een groot voorstander om de maximum snelheid op de Zuiderlaan te verlagen naar 60km/u. Mijn interesse en aandacht gaat naar het versterken van de lokale economie. Sport zorgt voor lichamelijke als geestelijke gezondheid en heeft in de gemeenschap een grote sociale functie. Daarom ga ik mij inzetten voor de sportieve ambities van GB zoals verwoord in het partijprogramma. Als mensen-mens zal ik bij alle raadsbesluiten afwegen of er gelijke kansen zijn voor iedereen. Juist de zwakkeren in de maatschappij hebben een steuntje in de rug nodig om in de toekomst beter op eigen benen te staan. Ik denk altijd in oplossingen. Bij mij is het glas altijd half vol in plaats van half leeg. Met een groot luisterend oor voor inspraak doe ik mijn raadswerk.

6. Rein Hazelaar

 

Wie ben ik?

Naam: Rein Hazelaar

Leeftijd : 67

Woonplaats : Voorst

Beroep : gepensioneerd  (voorheen gewerkt als controleur in de agrarische sector)

Hobby,s  : Paardensport –  aangespannen rijden met twee en vierspan pony ‘s

Contact  : tel.  0613706595 e-mail r.hazelaar@voorst.nl

 

Wat wil ik de komende vier jaar bereiken?

Een leefbaar buitengebied behouden dus geen sluiting van bewaakte overwegen. Een betere communicatie met de kernen moet gestalte krijgen door minimaal 1 keer per jaar elke kern te bezoeken en te inventariseren, met de belangenverenigingen, dorpscontactpersonen en inwoners , wat er leeft en waar behoefte aan is. Woningbouw realisatie in alle kernen waarbij de belangenverenigingen en de bewoners een belangrijke inbreng moeten krijgen omdat zij weten wat er in hun dorp speelt. Ook de woningbouw in het kader van de functieverandering in het buitengebied, (slopen van stallen en oude gebouwen) kunnen er aan bijdragen om de leefbaarheid en vormen van mantelzorg mogelijk te maken. Ook hier moeten de aanvragers een belangrijke rol in spelen, zij weten wat er past in de omgeving en zitten niet te wachten op ellenlange procedures van achter het bureau.

Waarom GB?

Gemeentebelangen is een lokale partij en staat los van de landelijke politiek (al heb ik wel de contacten als het gaat over landelijke thema’s en dat is soms ook succesvol gebleken) Ik ben al 24 jaar actief in de gemeentepolitiek en zie steeds meer afstand tussen de inwoners en de gemeentelijke politiek. Ik probeer zo veel mogelijk te kijken wat er leeft in de gemeente en als raadslid van de lokale partij mij hier voor sterk te maken. GB = gewoon boerenverstand punt.

7. Jeroen voor ’t Hekke

 

Wie ben ik?

Naam: Jeroen voor ’t Hekke

Leeftijd: 57

Woonplaats: Korenhoendreef 20 in Twello

Beroep: Bedrijfsleider bij Gasterij de Patron

Hobby’s: Wandelen, fietsen, s.v. Voorwaarts omroep bij 1e elftal

Contact: j.voorthekke@voorst.nl / 06-40200090

Wat wil ik de komende vier jaar bereiken?

Graag kom ik op voor onze inwoners. Ik ga mij onder andere inzetten voor ons speerpunt wonen uit het verkiezingsprogramma! Ook wil ik GEEN windmolens in onze mooie gemeente.

Waarom GB?

Mijn vader was 44 jaar geleden de mede oprichter van Gemeente Belangen. Ik heb sinds februari 2020 zitting genomen in het bestuur van Gemeente Belangen en sinds 29 maart 2021 ben ik raadslid.

8. Hans van der Sleen

 

Wie ben ik?

Naam:             Hans van der Sleen

Leeftijd:          72 jaar

Plaats:             Twello

Beroep:           Gepensioneerd

Hobby’s:         niet actief sporter

Contact:          hansvandersleen@gmail.com

Wat wil ik de komende vier jaar bereiken?

De dienstverlening op niveau te houden dan wel uit te breiden zo dat mensen zelfredzaam zijn, verantwoordelijkheid nemen en zich inzetten voor de samenleving. Een verkeersveilige gemeente met een goed ingepaste randweg Twello en concrete en snelle aanpak van gevaarlijke situaties. Beter benutten van het Voorster Sportakkoord, waarmee kennis van alle betrokken partijen kan worden gebruikt voor verdere groei en ontwikkeling.

Waarom GB?

Sinds 1988 ben ik begonnen in de gemeenteraad van Voorst namens GB. En de laatste 8 jaar als wethouder gefunctioneerd namens GB. De reden was de ideologieën van landelijke partijen waar ook door de lokale partijen aan waren gebonden te doorbreken. GB staat vanaf het begin met de voeten in de klei en kijkt vanuit het lokaal perspectief naar het lokaal belang. Dat betekent dat GB-ers herkenbaar zijn. Niet alleen in de gemeenteraad, maar ook in de vereniging, de straat, de wijk en de kern.

9. Jordi Berends

Wie ben ik?

Leeftijd: 21

Woonplaats: Twello

Beroep: Student Bestuurskunde / Medewerker Bron- en contactonderzoek GGD

Hobby: Voetbal bij SV Voorwaarts

Contact: Jordiberends@hotmail.com / 0683575023

Wat wil ik de komende vier jaar bereiken

De komende vier jaar wordt voor mij de eerste raadsperiode waarin ik actief betrokken zal zijn binnen Gemeentebelangen. Ik hoop me snel aan te passen aan de dynamiek binnen de gemeente en de kneepjes van het vak te leren van de meer ervaren fractieleden. Daarnaast hoop ik, als één van de jongere fractieleden van Gemeentebelangen, een brug te vormen tussen andere jongeren en de lokale politiek en hen meer bij de gemeente Voorst te betrekken. Ook ga ik mijn best doen om de sportieve ambities binnen onze gemeente te ondersteunen en te stimuleren.

Waarom GB?

Dit wordt mijn eerste jaar bij Gemeentebelangen en ik heb erg veel zin om te beginnen. Ik heb mij nooit verbonden gevoeld met een landelijke partij en het lokale karakter van Gemeentebelangen sprak mij dan ook erg aan. Hierdoor kan het écht gaan over wat het belangrijkste is voor onze gemeente.

 

Bekijk de kieslijst met 50 kandidaten

 

 

Welkom!

De fractievergaderingen van Gemeente Belangen vinden plaats op de dinsdagavond om 19.30 uur in het gemeentehuis. Wilt u een fractievergadering bezoeken, neem dan contact op met de fractievoorzitter…
contact