Fractie

Onze huidige negen raadsleden zijn; Edo Horstman, Rein Hazelaar, Bjorn van Ekeren, Ton Bannink, Johan Homan, Ingrid Aarnink-Westerbeek, Jeroen voor ’t Hekke, Miriam Jansen-Greiving en Robin Hafkamp. Namens Gemeente belangen zijn Arjen Lagerweij en Hans van der Sleen wethouder. Han Lubberink is fractievertegenwoordiger.

 

 

DE TOP 10 VAN ONZE KANDIDATENLIJST VOOR DE VERKIEZINGEN VAN 2018-2022:

1. Arjen Lagerweij

Wie ben ik?
Beroep: Wethouder, ondernemer
Hobby’s: Geen tied veur !
Leeftijd: 49 jaar
Woonplaats: Wilp
Contact: a.lagerweij@voorst.nl

Wat wil ik de komende vier jaar bereiken?
Al jaren ben ik politiek-actief binnen de gemeente Voorst. Het begon al als kind met ¨stiekem¨ meeluisteren aan de keukentafel waar regelmatig gesprekken en besprekingen plaatsvonden over zaken binnen de gemeente Voorst.  Later werd ik voorzitter van Gemeente Belangen en weer later wethouder namens dezelfde ¨club¨. Niet zozeer vanuit ambitie maar meer omdat de verkiezingsuitslag van 2014 er aanleiding toe gaf en ik mij graag wilde inzetten voor het algemeen belang en de ruimtelijke ordening in het bijzonder.  Dat doe ik nu alweer vier jaar en ik hoop daar nog vier jaar mee door te mogen gaan. Want ik wil mij graag blijven inzetten voor een mooier Voorst waarbij het individueel-belang alsook het algemeen-belang op een goede manier  worden afgewogen. Eerlijk en transparant met oog en oor voor een ieders belangen. Niet uit bemoeizucht maar uit gedrevenheid om mensen te ondersteunen bij het bereiken van het beste resultaat. Als burger en  ondernemer kan ik mij goed verplaatsen in de gevoelens van mensen als ¨die gemeente weer eens moeilijk doet¨. Ik probeer die ervaring dan ook te gebruiken om wederzijds begrip te kweken en tot oplossingen te komen als het een keer wat stroever gaat met een bouwvergunning of bestemmingsplan. Kortom  ook de komende vier jaar sta ik weer voor u klaar!

2. Edo Horstman

Gemeentedemo afbeelding

Wie ben ik?
Beroep: Oud-schooldirecteur en Wethouder sociaal, ruim 17 jaar politiek actief voor Gemeente Belangen
Hobby’s: Pitch & Put op Bussloo, bridge, fotografie
Leeftijd: 67 jaar
Woonplaats: Terwolde
Contact: e.horstman@voorst.nl

Wat wil ik de komende vier jaar bereiken?

 • Lokale politiek dient oog te hebben voor vaak ‘vergeten’ groepen: schoolkinderen op de fiets, jongeren en alleenstaanden met woningbehoefte, beperkten met hun toegang tot voorzieningen, ouderen met eenzaamheid en inwoners met een inkomen net boven het minimum, die verstoken blijven van toeslagen.
 • Het bevorderen van deelname aan sport, verenigingsleven en participatie in de buurt is van groot belang voor een gezond leefklimaat.
 • De 11 dorpen van Voorst rondom Twello mogen niet in het vergeetboek raken: voorzieningen als scholen, veilige wegen, winkels, pinautomaten, glasvezel en medische voorzieningen moeten er zijn en blijven!
 • Voorst heeft veel groen, recreatievoorzieningen, bedrijvigheid en een fraaie luchthaven. Het heeft daardoor kwaliteit in zich. Dat wil ik graag zo houden!

3. Ingrid Aarnink – Westerbeek

Wie ben ik?
Beroep: Teamleider Radiotherapiegroep
Hobby’s: Tennis
Leeftijd: 50 jaar
Woonplaats: Terwolde
Contact: i.aarnink@voorst.nl

Wat wil ik de komende vier jaar bereiken?
De eerste vier jaar als raadslid voor Gemeente Belangen zitten er al weer op!
In deze periode heb ik de politieke arena verkend en de wegen leren bewandelen om mijn doelen te bereiken. Ik heb mij onder andere ingezet voor sport, onderwijs, jeugdzorg en burgerparticipatie. Ook probeer ik zoveel mogelijk inwoners te betrekken bij actuele thema’s zoals bijvoorbeeld door mee te denken met de omgevingsvisie. Ik vind het belangrijk mij goed te laten informeren. Dat doe ik onder andere door heldere vragen stellen de ronde-tafelgesprekken en met betrokkenen in gesprek te gaan.
De landelijke tendens om inwoners en jongeren meer bij gemeentelijke thema’s te betrekken steun ik dan ook van harte.
Leefbaarheid in de kleine kernen is voor mij ook een actueel thema. Steeds weer de uitdaging aangaan hoe we het beste kunnen omgaan met alle ontwikkelingen die op ons afkomen. Het is in het belang van de betreffende kern om zodoende zo prettig en veilig mogelijk in de gemeente Voorst te kunnen leven.
De afgelopen vier jaar heb ik veel ervaring kunnen opdoen en ik hoop dat ik de komende vier jaar mij nogmaals mag inzetten om uw belangen en de gemeentelijke belangen te behartigen!

4. Robert Bosch

Wie ben ik?
Beroep: Student Public Administration Universiteit van Twente @PA_Utwente
Hobby’s: Voetbal
Leeftijd: 25 jaar
Woonplaats: Twello
Contact: @Robert7Bosch  (06) 55 53 21 13 r.bosch@voorst.nl

Wat wil ik de komende vier jaar bereiken?
“Ik in de gemeenteraad? Nee, dat kost te veel tijd en het betaalt te weinig.”
Dat hoor ik jongeren nogal eens zeggen en het verbaast me. Als je studeert en je bent jong, dan heb je in mijn beleving als raadslid juist de ideale studentenbaan. Je kunt je inzetten voor wat je belangrijk vindt, in tijd die je zélf indeelt, zodat je niet in de knoop komt met je studie. Probeer dat maar eens als je op vaste tijden bij een supermarkt werkt. Ik probeer zelf leeftijdgenoten te werven voor de raad want jonge mensen nódig voor de nieuwe ideeën en de frisse blik. Dat niet alleen, ik maak me graag ergens sterk voor. Zo hoorde ik op de voetbal dat leeftijdgenoten bijna altijd tevergeefs betaalbare woonruimte zochten. Ik wilde daarvoor een oplossing vinden. Nu werken we mogelijk in de toekomst met ‘jongerencontracten’: vijf jaar met voorrang huren, daarna verhuizen.

Ik wil me specifiek sterk maken voor:

 • invoering jongerencontracten waarbij het belang van de jongere centraal staat;
 • verminderen van verkeersdrukte in kwetsbare gebieden;
 • schuldhulpverlening vraaggerichter organiseren en kijken naar mogelijkheden van ondersteuning thuisnabij;
 • inzetten op recreatie en toerisme langs de IJssel en mogelijk Bussloo met zorgvuldigheid voor natuur, mens en belanghebbenden.

5. Rein Hazelaar

Gemeentedemo afbeelding

Wie ben ik?
Beroep: Inspecteur Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector
Hobby’s: Paardensport: mennen met pony’s
Leeftijd: 63 jaar
Woonplaats: Voorst
Contact: r.hazelaar@voorst.nl

Wat wil ik de komende vier jaar bereiken?

 • De komende vier jaar wil ik mij inzetten voor het behouden van het prachtige buitengebied met de vele actieve ondernemers. Om ondernemer in het buitengebied te zijn en te kunnen blijven is het wenselijk dat er meegedacht wordt met de ondernemers. De ondernemers zijn de deskundigen waar we gebruik van kunnen maken.
 • Om het buitengebied werkbaar en leefbaar te houden zal ik mij inzetten om woningen bestemmen als plattelandswoningen.
 • De mogelijkheden van zonnepanelen op het enorme aantal daken stimuleren.
 • Nieuw groen bestemmen als vrij groen zodat dit geen belemmering vormt bij duurzaamheidsmogelijkheden.
 • Regelgeving is prima maar overbodige regels, met name landelijk of provinciaal opgelegd, schrappen.

 

6. Han Lubberink

Han Lubberink

Wie ben ik:

Beroep: Nu 1.5 jaar met pensioen. In de werkvelden zorg en onderwijs gewerkt. In de zorg als verpleegkundige en creatief therapeut. In het onderwijs docent beeldend, docent inservice opleiding Z, docent Social Work Hogeschool Windesheim.

Hobby’s: Creatief met de handen aan de slag. Tuinieren. Ontwerp meubels en maken daarvan. Ontwerp kapschuren/veranda’s en bouwen daarvan. Bridge.

Leeftijd: 67 jaar.

Contact: H.Lubberink@Voorst.nl

 

Wat wil ik de komende 4 jaar bereiken?

De eerste jaren als raadslid is een zoektocht. Het “spel” leren

kennen heeft tijd nodig. In deze eerste jaren sterk gemaakt

voor vrijwilligers en mantelzorgers. Hoe betrekken we de

inwoners waar we naar toe willen in onze gemeente. De rol

dorpscontactpersonen/raden versterken. Zij hebben heel

wat kennis, kunde en creativiteit in huis en weten wat er

leeft om de kleine keren te versterken. Maak daar goed

gebruik van.

 

Waar nog aandacht aan te besteden:

-Luister echt naar je inwoners en durf deze een rol te geven.

Trek samen op.

-Versterk het groene hart/kleine kernen door

samenwerking aan te gaan met de boeren, middenstand,

boerencampings/recreatieondernemers en horeca.

-Geen windmolens wel aandacht voor wat je niet aan energie

verbruikt hoef je ook niet op te wekken.

-5387 koopwoningen geschikt voor zonnepanelen, 512

daarvan hebben zonnepanelen. Dus, stimuleren van

zonnepanelen op de daken van woningen, bedrijven, stallen.

-Verkeersveiligheid met specifieke aandacht vooral naar

de fietsers. Een fietsplan is van belang.

 

7. Bjorn van Ekeren

Wie ben ik?
Beroep: Horeca manager
Hobby’s: Gek op sport! Zelf hardloop ik graag en volg ik GA Eagles op de voet.
Leeftijd: 38 jaar
Woonplaats: Twello
Contact: b.vanekeren@voorst.nl
Bel of App 06 47 78 21 79
Meer weten over Bjorn van Ekeren?
Volg Bjorn op Twitter via @BjornVanEkeren
Volg Bjorn op Facebook

Wat wil ik de komende vier jaar bereiken?

POLITIEKE DRIJFVEER: ‘’Evenwicht in de raadzaal’’

Volgens mij kan de gemeenteraad wel wat verjonging gebruiken. De volksvertegenwoordigers moeten een afspiegeling zijn van de maatschappij of minstens hier middenin staan. Ik denk dat ik hier persoonlijk een goede bijdrage voor kan leveren. Politiek spreekt mij al jaren aan.

ONDERNEMERSHART: “Versterken van de lokale economie”

Meedenken met ondernemers en verenigingen. Denken in oplossingen. Bij mij is het glas altijd halfvol in plaats van half leeg. Een groot luisterend oor voor inspraak. 

SOCIALE DOELSTELLING: ‘’Gelijke kansen voor iedereen”

Juist de zwakkeren in de maatschappij hebben een steuntje in de rug nodig om in de toekomst beter op eigen benen te staan. Verschillen tussen arm en rijk moeten kleiner. 

8. Hans van der Sleen

Beroep: Wethouder en 1e loco-burgermeester

Wethouders portefeuille Middelen, beheer openbare ruimte, sport en mobiliteit.

Woonplaats: Twello

Tel. zakelijk: (0571) 27 93 17
E-mail: h.vandersleen@voorst.nl

9. Miriam Jansen – Greiving

Wie ben ik?
Beroep: Coördinator bij Humanitas Twente op het thema Eenzaamheid & Sociaal isolement
Hobby’s: Ik ben creatief, bootcamp graag en ben handig met klussen
Leeftijd: 47 jaar, getrouwd met Edwin en moeder van 4: Noah, Luca, Mila & Nova
Woonplaats: Wilp
Contact: miriam.jansen@voorst.nl

Wat wil ik de komende 4 jaar bereiken?
Ik ben sinds afgelopen september actief binnen de gemeenteraad van Voorst. Ik vond de combinatie van een druk gezin, een verantwoordelijke baan en deel uitmaken van de gemeenteraad met alles wat daarbij komt kijken een spannende. Dat leidde er toe dat ik niet ook hoog op de lijst wilde en daar heb ik nu toch echt wel spijt van.
Het is een druk bestaan, maar de gemeenteraad past bij mij. De kansen en mogelijkheden die ik zie binnen het Sociaal Domein en daar daadwerkelijk een invulling/richting aan kunnen geven, geven mij veel energie. Ik ben breed geïnteresseerd en heb door mijn werk en achtergrond een goed beeld van wat er speelt binnen de verschillende gemeentes, de verschillende doelgroepen en welke stappen wij nog zouden kunnen zetten. Preventie speelt hier in mijn ogen een belangrijke rol in.
Ik ga ook graag met mensen in gesprek om te horen of wat er speelt ook klopt en of de stappen die de politiek bedenkt ook de stappen zijn waar zij behoefte aan hebben.
Daarnaast vind ik het erg belangrijk dat als wij als gemeente grote projecten aangaan, er geen onverwachte financiële tegenvallers zijn. Ik vind dat alle partijen betrokken bij een project vooraf goed de risico’s in kaart moeten brengen en dan binnen een vastgesteld kader hun werk moeten doen.
Gemeente Belangen is een betrokken partij, met fijne mensen die de afgelopen jaren veel bereikt heeft binnen de gemeente Voorst. Ik ben er trots op dat ik hier deel van uit maak. We zijn zeker uw stem waardig!

 

 

Welkom!

De fractievergaderingen van Gemeente Belangen vinden plaats op de dinsdagavond om 19.30 uur in het gemeentehuis. Wilt u een fractievergadering bezoeken, neem dan contact op met de fractievoorzitter…
contact