Lokale partijen bundelen krachten voor waterschap

Met de oprichting van Lokaal Waterbeheer (lijst 9) hebben bijna alle partijen in het waterschap Vallei & Veluwe de krachten gebundeld. Op de kandidatenlijst voor de komende waterschapsverkiezingen op 18 maart zijn bijna alle gemeenten in het waterschapsgebied vertegenwoordigd.

“De waterschappen zijn door allerlei fusies zo groot geworden dat lokale aspecten dreigen onder te sneeuwen”, aldus Rein Hazelaar  uit Voorst kandidaat voor het waterschap namens Lokaal Waterbeheer. “Neem alleen al de enorme verschillen in waterbeheer tussen de Gelderse Vallei en de Veluwe. Maar ook binnen die gebieden moet lokaal goed gekeken worden naar de verschillende behoeften. Een ander groot voordeel van de bundeling van de krachten is dat de kandidaten van Lokaal Waterbeheer niet door landelijke partijen worden aangestuurd. Alle kandidaten hebben maximaal oog voor de specifieke behoeften van het eigen gebied en staan voor een praktische en onafhankelijke aanpak.”

Lokaal Waterbeheer wil geen belastingverhogingen, behalve trendmatig en wil betere voorlichting op lokaal niveau. De jaarlijkse folder van het waterschap geeft onvoldoende inzicht. Het Waterschap moet meer naar buiten treden en frequent communiceren met boeren, burgers en buitenlui. Grote projecten moeten goed met de inwoners gecommuniceerd worden, want het gaat daarbij vaak om grote belangen en veel (belasting)geld. Tenslotte heeft iedereen belang bij veilige dijken, droge voeten en schoon oppervlaktewater.

Reacties zijn gesloten voor dit artikel