BETROUWBAAR MET OOG VOOR DE TOEKOMST

Heb jij het al gelezen? In de bijlage “Gewoon Voorst” van Nieuwsblad Stedendriehoek staat een mooi artikel over Gemeente Belangen Voorst! Gemist? Onderstaand lees je het artikel Betrouwbaar met oog voor de toekomst.

Het coronavirus is en blijft voorlopig het gesprek van de dag. Helaas kunnen we daar met z’n allen niet onderuit. De impact is ook op de Voorster samenleving enorm en ondertussen kan op enkele vlakken toch wel van ontwrichting gesproken worden. Ondernemers worden hard geraakt en op sociaal vlak zijn de zorgen groot. Ouderen, maar zeker ook jongeren krijgen een hoop te verduren. Gemeente Belangen Voorst weet dat zij juist in deze bizarre tijd haar voelsprieten moet uitsteken; als politieke partij kun je er immers iets aan doen!

Wie is Gemeente Belangen en wat wil zij?

Juist in tijden van een crisis is het van belang dat de samenleving kan rekenen op het openbaar bestuur. En misschien nog wel belangrijker; dat de kiezer kan rekenen op de partij waarop hij of zij gestemd heeft. Dat is waar Gemeente Belangen pal voor staat. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen, zijn betrouwbaar, komen beloftes na en staan in nauw contact met de kiezer. Politiek bedrijven kan in de ogen van Gemeente Belangen zonder het onnodig aanscherpen van tegenstellingen. Juist in deze verschrikkelijke crisis is saamhorigheid belangrijk. Politiek moet zeker nu geen spelletje zijn. Bovendien is gewoon aardig doen geen schande. Dat heeft Gemeente Belangen, maar zeker ook onze samenleving in deze bijzondere periode al veel goeds gebracht.

En dan toch even over de inhoud, want ook dat is – waar sommigen overigens heel begrijpelijk denken van niet – van belang in de politiek; zeker ook voor Gemeente Belangen. De afgelopen jaren hebben wij ons uiteraard ingezet voor zeer uiteenlopende thema’s in de gemeente Voorst. Denk bijvoorbeeld aan de randweg en de verduurzaming van het gemeentehuis. Toch willen wij over een tweetal onderwerpen wat uitgebreider uitweiden. Twee onderwerpen die juist in tijden van deze coronacrisis ontzettend belangrijk zijn.

  1. Preventie

In de breedste zin van het woord is preventie het voorkomen van (maatschappelijke) problemen. Specifiek kan daarbij gedacht worden aan het voorkomen van eenzaamheid, het voorkomen dat mensen (zwaardere) zorg nodig hebben of het voorkomen dat iemand op het verkeerde pad belandt. Dat is waar Gemeente Belangen zich sterk voor maakt. Dit is terug te zien in het project ‘Voorst onder de Loep’, het uitgebreide aanbod van voorzieningen in de gemeente Voorst, maar bijvoorbeeld ook in het preventieve jongerenwerk.

  1. Gratis sporten voor kinderen

Op initiatief van Gemeente Belangen is een aantal jaar geleden gestart met het project ‘Voorst Actief on Tour’. Een project waarmee op structurele basis gratis naschoolse sportactiviteiten worden aangeboden aan kinderen. Zo kan een kind op een laagdrempelige manier kennismaken met sport en zich eventueel oriënteren op een specifieke sport. En natuurlijk is sporten gezond, maar de sociale component is minstens zo belangrijk. In een tijd dat we elkaar minder kunnen ontmoeten is ‘Voorst actief on tour – gebleven’ en hebben kinderen op een sportieve manier contact gehouden met leeftijdsgenootjes. Over preventie gesproken!

Gemeente Belangen: met oog voor de toekomst!

Onze hierboven beschreven waarden en uitgangspunten blijven natuurlijk als een paal boven water staan; die zitten immers in de haarvaten van Gemeente Belangen. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat Gemeente Belangen zich niet constant oriënteert: doen we nog wel het goede? En passen onze prioriteiten nog bij de wensen van de Voorster samenleving? Bovendien is niets – zelfs niet politiek – zo veranderlijk als een samenleving in crisistijd. Ook in die zin is heroriëntatie op thema’s relevant, want het ligt voor de hand dat de gevolgen van de coronacrisis ook op lange termijn aandacht vragen. Bovendien naderen de gemeenteraadsverkiezingen (maart 2022) met rasse schreden. Reden genoeg dus om goed na te denken over waar wij onze focus de komende periode op willen leggen.

Graag betrekt Gemeente Belangen u daarbij! Want zonder u, zonder onze samenleving heeft Gemeente Belangen geen bestaansrecht. Met plezier gaan we in gesprek over wat u bezighoudt en belangrijk vindt. Waar moet Gemeente Belangen zich volgens u de komende periode op focussen?

Heeft u suggesties, bent u geïnteresseerd of wilt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief? Neem dan contact met ons op via b.vanekeren@voorst.nl. Gemeente Belangen volgen op Twitter, Facebook en Instagram kan natuurlijk ook.

 

 

Reacties zijn gesloten voor dit artikel