GB stelt vragen over vergunning For-rest-Glamp Bussloo

BUSSLOO ► In de Voorster samenleving is onrust ontstaan over de vergunningaanvraag voor de For-rest-Glamp op Bussloo. Met het vergunnen wordt indirect toestemming gegeven voor verblijfsrecreatie terwijl de discussie hieromtrent nog breed gevoerd gaat worden met inwoners, ondernemers, stakeholders en belanghebbenden. Dit proces is het vervolg op de ondanks gepresenteerde kansenkaart die zal leiden tot een Masterplan gebiedsontwikkeling voor recreatiegebied Bussloo. Naar aanleiding hiervan heeft de fractie van Gemeente Belangen schriftelijke vragen gesteld aan het college.

Klik op deze link om de vragen te lezen

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Gemeente Belangen vind dat, ondanks dat het college de vergunning voor de For-Rest-Glamp mag verlenen zonder inspraak van de raad, er voorbij gegaan wordt aan de discussie die nog gevoerd gaat worden over al dan niet verblijfsrecreatie toestaan op Bussloo.

KANSENKAART

Voor ons is de kansenkaart een opsomming van de meest wilde plannen die je gezamenlijk kunt bedenken. Het is een hele brede eerste inventarisatie en niet alles in de kansenkaart is haalbaar, wenselijk of passend bij de parel van Bussloo. Wat kansen zijn voor de één, zijn bedreigingen voor de ander, dat realiseert GB zich goed en ervaren wij zelf ook. Wij zijn geenszins van plan van Bussloo een pretpark te maken.

EIGEN DNA

Het vervolg op dit proces zal binnenkort starten en dan word,  met onder andere de inbreng van inwoners, ondernemers, stakeholders en overige betrokkenen, gekomen tot een Masterplan wat dient te passen bij het DNA van Voorst. Wij hebben er alle vertrouwen in dat dit proces zorgvuldig zal worden doorlopen en hebben in een latere fase als raad ook een duidelijke rol in dit proces. Wij nemen die rol erg serieus en volgen deze ontwikkelingen op de voet.

 

Reacties zijn gesloten voor dit artikel