GB-fractievoorzitter spreekt algemene politieke beschouwingen uit

GEMEENTE VOORST  In de nieuwe raadszaal van het gerenoveerde gemeentehuis sprak Gemeente Belangen-fractievoorzitter Robin Hafkamp maandag 13 juni de algemene politieke beschouwingen uit. Onderstaand lees je het betoog. Wil je deze raadsvergadering terugkijken? Dat kan, klik dan hier

Algemene politieke beschouwingen op het jaar 2023
Geachte voorzitter, collega’s en andere aanwezigen, beste allemaal,
Afgelopen week heeft de nieuwe coalitie haar plannen voor de komende vier jaar gepresenteerd. Deze plannen zijn op hoofdlijnen beschreven en bieden enerzijds – ook voor Gemeente Belangen – ruimte om ideeën aan te dragen. Die ruimte zullen wij uiteraard optimaal gaan benutten door voorstellen te doen bij thema’s die voor Gemeente Belangen het belangrijkst zijn. Deze thema’s zijn u allen uiteraard bekend. Dit zijn immers de thema’s waar we ons de afgelopen jaren – vaak met succes – voor hebben ingezet. Denk aan sport, de energietransitie, preventie, wonen en verkeersveiligheid (waar we het later vandaag uiteraard nog over gaan hebben). Een coalitieakkoord op hoofdlijnen biedt dus ruimte, maar er schuilt ook een gevaar in. In het akkoord wordt voor een aantal grote opgaven namelijk nog geen duidelijke koers bepaald. Denk bijvoorbeeld aan de twee thema’s die ik net al noemde: verkeersveiligheid en de energietransitie. Gemeente Belangen is van mening dat een duidelijke koers op deze thema’s hard nodig is. Om daadkrachtig te kunnen opereren, maar vooral om verwachtingen in onze samenleving goed te kunnen managen. Helaas werd onze motie om daar invulling aan te geven vorige week niet aangenomen. Maar u weet dat we volhardend zijn. Daarom zullen we de komende periode – om te beginnen vandaag – voorstellen doen om de koers helder te krijgen. Voorzitter, normaal gesproken zijn algemene beschouwingen bedoeld om vooruit te kijken. Om de politieke koers voor de komende periode voor het voetlicht te brengen. En om te reageren op de prioriteiten die het college voorstelt. Dit jaar is de situatie anders; we behandelen geen prioriteitennota. En, zoals niemand natuurlijk is ontgaan, zijn er in maart gemeenteraadsverkiezingen geweest. De verkiezingen – en met name de periode die daar op volgde – hebben gezorgd voor een geheel nieuwe situatie: Gemeente Belangen is voor het eerst in 40 jaar geen onderdeel van de coalitie én het college. Terugkijken is soms nodig om vooruit te kunnen kijken. Want wat betekent het dat wij geen onderdeel zijn van een coalitie? Waar legt Gemeente Belangen de komende periode de focus op? En hoe gaan we ons opstellen? Die vragen hebben we onszelf de afgelopen weken gesteld. En ik denk dat anderen aan deze tafel zich het ook hebben afgevraagd. Toch zijn de antwoorden niet zo ingewikkeld: onze rol verandert weliswaar, maar onze uitgangspunten uiteraard niet. Net als de afgelopen 40 jaar zullen wij ons op een constructieve wijze blijven inzetten voor dat wat we belangrijk vinden. Door proactief op te treden en zichtbaar te zijn in de samenleving. En ook door soms verantwoordelijkheid te nemen voor keuzes die best een beetje pijnlijk kunnen zijn. Altijd met het oog op het algemeen belang. En dan ten slotte een (hele) korte beschouwing op de financiële situatie van de gemeente Voorst. Een hele korte omdat er op dit moment nog niet heel veel over te zeggen valt. Hoewel het Rijk ons ondertussen wat meer duidelijkheid begint te geven over het gemeentefonds, blijft het voor de lange termijn nog koffiedik kijken. Bovendien is het nog niet duidelijk wat de financiële effecten van het coalitieakkoord zijn. Wij gaan ervan uit dat het nieuwe college ons daar later dit jaar – bij de behandeling van de begroting – meer duidelijkheid over geeft. Die duidelijkheid lijkt ons meer dan nodig om in een financieel onzekere tijd de juiste afwegingen te kunnen maken. Net als ieder jaar wil Gemeente Belangen dit moment tot slot gebruiken om de ambtelijke organisatie te bedanken voor de P&C documenten. Ze zien er zoals altijd weer tot in de puntjes verzorgd uit. Dank daarvoor! Voorzitter, ik wil afsluiten door ons allen succes te wensen voor de komende raadsperiode. Laten we op een constructieve wijze (samen)werken, waarbij het gesprek over de inhoud weer leidend is.

 

 

 

Reacties zijn gesloten voor dit artikel