GB GAAT MET 50 KANDIDATEN INVULLING GEVEN AAN AMBITIEUS PARTIJPROGRAMMA

IN DE MEDIA ► Nog dik een maand en dan mogen inwoners van de gemeente Voorst weer naar de stembus. In de bijlage GEWOON VOORST van nieuwsblad Stedendriehoek lees je een uitgebreid artikel over Gemeente Belangen in aanloop naar de verkiezingen. Onderstaand delen wij deze graag met je. Veel leesplezier!

 

GEMEENTE VOORST ► Gemeente Belangen Voorst (GB) heeft met trots haar verkiezingsprogramma en kandidatenlijst gepresenteerd. Lokaal, Sociaal en Ondernemend. Dat zijn de drie kernwaarden van het programma “Betrouwbaar met oog op de toekomst” van de lokale partij die met vijftig kandidaten als lijst 1 op het stembiljet staat.

Behoud van gratis parkeren, een financieel gezond huishoudboekje en voorrang voor Voorsternaren bij woningbouw. Een paar heldere standpunten die in het verkiezingsprogramma van GB staan. Het programma omvat 18 verschillende thema’s waarin de ambities voor de komende vier jaren worden uitgelegd. In de Top-10 lees je de belangrijkste speerpunten van GB.

SPORTIEVE AMBITIES

Als je het verkiezingsprogramma hebt gelezen, weet je zeker dat GB sport hoog in het vaandel heeft staan. De lokale beweging wil onder andere de grote behoefte aan binnensportruimte oplossen. Voorst Actief on Tour blijven inzetten voor gratis sporten voor kinderen en ambities uit het Voorster Sportakkoord ondersteunen. Ook wil GB een onderzoek naar verduurzaming van de zwemvoorziening in Twello.

SOCIAAL KARAKTER

“Zorgen voor ouderen en jongeren in Voorst’’ is een in het oog springend thema in het programma van de partij die een groot sociaal hart heeft. GB onderstreept in haar sociale plannen dat het wil investeren in mensen en gelooft in de kracht van preventie.

VERKEERSVEILIGHEID OP ÉÉN

Verkeersveiligheid is een ander belangrijk thema in het verkiezingsprogramma van de lokale beweging. “Een snelle en concrete aanpak van gevaarlijke situaties’’ is een nadrukkelijke doelstelling. Lijsttrekker Arjen Lagerweij reageert op de vraag wat de noodzaak is van de randweg? ’’GB wil simpelweg de verkeersveiligheid in Twello sterk verbeteren. Iedereen die bijvoorbeeld door de Molenstraat rijdt, weet dat dit noodzakelijk is. Landbouwvoertuigen, gehaaste automobilisten en zware vrachtwagens slalommen daar rondom fietsende kinderen. Ook de Iordensweg zal pas echt veiliger kunnen worden gemaakt als de randweg is gerealiseerd. Door het realiseren van een Westelijke randweg zullen verkeersbewegingen verspreid worden en zal de verkeersveiligheid op de hoofdwegen van Twello verbeteren. Daarom zien wij de noodzaak van de doortrekking van de randweg. De randweg wordt uiteraard geen snelweg. Het wordt een 60km-weg die de Rijksstraatweg verbindt met de nu doodlopende weg bij de Engelenburg’’.

Het realiseren van vrij liggende fietspaden en meer attenderen op snelheid door verkeers-displays zijn andere plannen die GB heeft om de verkeersveiligheid in de hele gemeente te vergroten.

SPEERPUNTEN

Aandacht voor alle dorpen is één van de tien speerpunten van GB. De partij wil zich onder andere inzetten voor behoud van voorzieningen en openbaar vervoer in de kernen. De afvalpas terug, geen windmolens maar zonnepanelen op daken en lokale duurzaamheidsinitiatieven stimuleren en ondersteunen. Enkele voorbeelden van plannen uit het thema duurzaamheid en milieu.

Met heldere eigentijdse gemeentelijke communicatie wil GB de drempel verlagen tussen inwoners en de gemeente. Ook is er in het programma veel aandacht voor voldoende en betaalbare woningen. “Bouwen naar behoefte’’ staat uitgebreid beschreven.

De lokale partij koestert de natuur, cultuurhistorische en landelijke dorpsidentiteit van de gemeente Voorst en wil zeker geen vliegroutes van Lelystad over onze gemeente.

Tot slot omschrijft GB het belang van een financieel gezonde gemeente. GB wil een kritische bewaking van gemeentelijke kosten, de komende vier jaar een sluitende begroting en stijgingen van lokale belastingen voor inwoners minimaliseren. Het partijprogramma staat bol van frisse en inspirerende plannen voor de toekomst. Ook het thema lokale economie komt ruim aanbod.

ALLEEN SAMEN

Partijvoorzitter Ton Bultman: “Intern is er hard gewerkt om dit verkiezingsprogramma zorgvuldig te schrijven. Ontmoetingen met inwoners en vele brainstromavonden waren het vertrekpunt. In het najaar zijn alle plannen doordacht op papier gezet en teruggekoppeld aan onze leden. Ik ben blij met het proces en het resultaat. Dit programma is zoals de naam zegt ‘betrouwbaar met oog op de toekomst’ en echt goed voor onze mooie gemeente. Hier staat een trotse voorzitter”.

GEEN GEDOE

GB heeft in het verleden altijd bestuurlijke verantwoordelijkheid genomen en zorggedragen voor stabiliteit en continuïteit in de gemeente Voorst. “Wij zijn een partij zonder intern gedoe, waar brede discussies de basis vormen voor gefundeerde standpunten’’, benadrukt lijsttrekker Lagerweij.

IJZERSTERK TEAM

Met trots heeft Gemeente Belangen ook haar kandidatenlijst gepresenteerd. Met 50 kandidaten, afkomstig uit alle dorpen kan je zonder twijfel vaststellen dat GB diepgeworteld is in de Voorster samenleving. GB is momenteel met 9 van de 19 zetels de grootste fractie in de Voorster gemeenteraad en zal daarom als lijst 1 van de partij zijn tijdens de naderende verkiezingen in maart. GB roept alle stemgerechtigden van Voorst op om hun stem te laten horen!

 

Reacties zijn gesloten voor dit artikel