GB-lijsttrekker Arjen Lagerweij dringt aan op meer nuance in de gemeentepolitiek

IN DE MEDIA – Hieronder lees je een interview van Rudi Hofman met GB-lijsttrekker Arjen Lagerweij gepubliceerd in het Voorster Nieuws. Veel leesplezier!

TWELLO – Met Arjen Lagerweij kijken we in het Voorster Nieuws terug op twee bewogen periodes als wethouder voor Gemeente Belangen. Acht jaar lang is hij nu al verantwoordelijk voor belangrijke thema’s als de woningbouwprogrammering, duurzaamheid en ruimtelijke ordening in de gemeente Voorst. Het is een terugblik op een tijd waarin, zo benadrukt de wethouder, de wereld flink is veranderd en de opgaven groot en complex zijn geworden. In de gezellige woonkeuken van zijn huis op de Wilpse Klei bespiegelen we heden en verleden, maar kijken we ook naar de toekomst. Want Lagerweij is nog lang niet klaar; bij de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 16 maart is hij wederom lijsttrekker voor Gemeente Belangen.

Een drukke baan als wethouder, twee bedrijven runnen en een gezin onderhouden. Hoe doet u dat?

“Nou, eigenlijk is het niet te doen. Ik kan aardig goed tegen druk en stress, maar ik werk bij wijze van spreken 24/7. Ik ben niet zo’n vakantieganger, dus dat scheelt. Maar ik leef natuurlijk niet alleen en wordt soms echt even tot de orde geroepen door de rest van m’n gezin. En terecht natuurlijk.”

Hoe kijkt het thuisfront tegen de gemeentepolitiek aan?

“Mijn vrouw Jenny vindt niet altijd alles even leuk, zoals bijvoorbeeld de manier waarop soms politiek wordt bedreven. ‘Het lijkt er wel eens op dat het aan elkaars stoelpoten zagen het doel is’, zegt Jenny dan.”

Bekruipt u dit gevoel zelf ook wel eens?

“In zekere zin begrijp ik Jenny wel, maar ik kan er tegen. Toch zouden we best wat aardiger tegen elkaar mogen zijn. Natuurlijk mag je flink van mening verschillen, maar het hoeft geen arena te worden. Uiteindelijk gaat het erom dat we samen het beste doen voor de gemeente Voorst. Door met elkaar te discussiëren op basis van feiten in plaats van veronderstellingen. Als je iets beweert, moet het op z’n minst waar zijn, toch? Afgelopen week stond er een stuk in de Stentor dat de onderwerpen haast te complex zijn geworden voor veel raadsleden. Ik snap dat wel, het is ook bijna niet te doen om overal maar verstand van te moeten hebben.”

“Waar ik wel echt van baal is een constante stroom aan stukken in de pers of op sociale media die vaak kant noch wal raken. Vaak zijn die feitelijk onjuist, maar half waar of ongenuanceerd. En soms ook heel onaardig en op de man gespeeld. Dat vertroebelt discussies en maakt het vaak nodeloos ingewikkeld en zelfs onaangenaam. Ik weet ook niet zo goed wat ik daarmee aan moet. Ik zeg altijd maar dat we het op eigen kracht moeten doen en we ons niet moeten afzetten tegen anderen. Gewoon fatsoenlijk blijven en niet met modder gooien. Zelf nuances blijven aanbrengen in discussies die nu soms te eenzijdig worden belicht. Want nuance maakt vaak echt het verschil.”

Kunt u hier concrete voorbeelden van geven?

“Nou een paar weken geleden stond er een feitelijk onjuist artikel in de krant. Er zou door de gemeente 25 miljoen zijn geleend en daarmee zou ons nageslacht op hoge kosten worden gejaagd. Het echte verhaal is, dat dit bedrag is aangetrokken om een oude lening waarvoor een heel hoge rente werd betaald af te lossen en in te ruilen voor een goedkope lening met een lage rente. Het verhaal was in werkelijkheid 180 graden anders en betekende dus juist een enorme besparing.”

“Een voorbeeld van in mijn ogen ondoordacht politiek opportunisme vind ik de roep om zonder onderbouwing verkeerssnelheden aan te passen. Wij zijn er helemaal niet tegen om bijvoorbeeld op de Zuiderlaan in Twello de snelheid te verlagen. Integendeel zelfs, maar dan moet je wel voordat je tot zo’n maatregel overgaat goed nadenken over wat dat dan betekent voor de rest van het dorp. Als je met zo’n maatregel een probleem verplaatst naar bijvoorbeeld de toch al drukke H.W. Iordensweg of Hietweideweg, dan zadel je er een ander mee op. Dat wil je toch ook niet. Even nuanceren dus.”

Speelt hierin een rol dat er een scherpe lijn tussen oppositie en coalitie lijkt te lopen?

“Ik ben helemaal niet zo van die tegenstelling. We doen het samen en ik gun alle partijen hun successen. Toch is dat inderdaad wel een beetje zo. Ik vind dat echt heel jammer en heb er altijd aan gewerkt om die tegenstelling er juist niet te laten zijn. Overigens kan ik het met de meeste raadsleden prima vinden hoor.”

Een belangrijk onderwerp de afgelopen jaren is de randweg geweest. Waarom zijn jullie daar als Gemeente Belangen zo’n voorstander van?

“We kampen al jaren met drukke en gevaarlijke situaties in het dorp Twello. Die problemen wil je oplossen en niet verplaatsen. Leid je het verkeer weg uit de Molenstraat dan moet dat worden afgewikkeld via de H.W. Iordensweg. Dan verplaats je dus het probleem. Er zijn veel alternatieven onderzocht om de verkeersveiligheid in Twello te verbeteren, maar telkens blijkt dat er maar één totaaloplossing is en dat is de randweg. Bovendien zien we een toename van drukte op het spoor en sta je vaker voor dichte spoorbomen. Daarom willen we graag een onderdoorgang bij het spoor. Dan kunnen brandweer en andere hulpdiensten snel aan de andere kant van Twello komen. De Rijksoverheid is bereid hier 10 miljoen aan bij te dragen, maar dan moeten we wel binnen nu en enkele maanden de knoop doorhakken. Misschien is het dus wel nu of nooit.”

Tegenstanders geven aan dat die randweg dwars door het Hartelaar gaat en dat het ten koste gaat van natuur.

“We kunnen niet ontkennen dat er bomen moeten worden gekapt en dat er een weg komt te liggen die er nu niet ligt. Toch gaat de weg niet dwars door het Hartelaar maar zo kort mogelijk langs de rand. Het gaat ons ook aan het hart wanneer er bomen gekapt moeten worden en mensen een weg dicht bij hun woning krijgen. Maar wij hebben alle belangen zorgvuldig gewogen en komen tot de conclusie dat een randweg toch echt de beste en eigenlijk enige optie is. Daarmee dienen we het algemeen belang. Bovendien zal de natuurcompensatie ook hier weer ruime aandacht krijgen en zullen er voor de gekapte bomen weer veel meer nieuwe bomen worden aangeplant.”

Eén van de grootste opgaven van de gemeente is zorgen voor voldoende woningen. Hoe kijkt u daar als verantwoordelijk wethouder op terug?

“Ik kan mij nog herinneren dat er in 2014 eigenlijk helemaal niets meer mocht van de provincie. Gelukkig bouwen we in Voorst altijd gestaag door en konden we ook toen nog woningen opleveren. En ook nu doen we dat. Je mag best weten dat ik erg trots ben op alle woningen die we inmiddels gebouwd hebben en in de komende jaren gebouwd kunnen gaan worden: dat zijn er ongeveer 1200. Woningbouw in bijna alle kernen. Voor jong en oud. Dat is echt veel. Zeker als je het vergelijkt met de andere gemeenten in de regio. En we zijn nog lang niet klaar, want ook in bijvoorbeeld Voorst – waar we samen met het dorp aan een kansenkaart werken – en in Wilp-Achterhoek wordt hard gewerkt aan het onderzoeken van woningbouwmogelijkheden.”

Toch was en is lang niet iedereen gelukkig met de woningbouwplannen in Twello Noord.

“Dat klopt. Waar je ook gaat bouwen; er zullen altijd mensen tegen zijn. De grote groep van honderden of zelfs duizenden mensen die voorstander is en er graag wil wonen hoor je dan niet of nauwelijks. Dit laat onverlet dat we ook de belangen van de huidige bewoners mee moeten wegen. Hoewel het tegendeel wel eens wordt beweerd, doen we dat echt. Toch moet je uiteindelijk gewoon keuzes maken. Als je dat dan maar zorgvuldig doet. Wat betreft de verkeersveiligheid ben ik ervan overtuigd dat we daar met de betrokkenen prima uit zullen komen.”

“Voordat wij hebben ingestemd met de woningbouw in Twello Noord hebben we zorgvuldig alle belangen gewogen. Want er zijn altijd argumenten voor en tegen. We moeten in ieder geval beseffen dat we alleen kunnen voorzien in voldoende woningen voor alle doelgroepen als we ook op dit soort locaties gaan bouwen. Natuurlijk kijken we eerst naar inbreidingslocaties en dit geldt zeker voor de kleinere kernen. Maar soms is dat simpelweg niet genoeg en moeten we grotere plannen maken. Dit geldt niet alleen voor Twello. Want we maken ook werk van woningbouw in de kleinere kernen. Zo houden we al onze kernen leefbaar.”

Wilt u langer door als wethouder?

“Dan geef ik je nu een heel flauw antwoord: eerst de verkiezingen maar eens afwachten en dan zien we wel verder. Nou, iets minder flauw dan: ik wil eventueel nog wel door, maar zal mijn tijd wel anders moeten indelen dan nu het geval is. Beter zo?”

Wilt u ten slotte nog iets kwijt dat op uw hart ligt?

“Je kunt de situatie in Oekraïne niet onbenoemd laten. Ik wil alleen niet – en juist niet in verkiezingstijd – haantje de voorste zijn om te doen alsof ik meer dan anderen met de mensen daar te doen heb. Dat is niet zo netjes. Dat hoor je niet te doen, vind ik. We vinden het allemaal verschrikkelijk en beangstigend wat daar gebeurt. Dat geldt voor iedereen evenveel. Gelukkig is de gemeente al sinds het uitbreken van de oorlog hard aan het werk om straks klaar te zijn als er op ons wordt gerekend.”

“Ik hoop dat ik duidelijk heb kunnen maken dat veel zaken (veel) genuanceerder liggen dan dat ze worden voorgesteld. Als grote partij lopen we niet weg voor onze verantwoordelijkheid. Dat betekent dat je vaak de kastanjes uit het vuur moet halen. Daar zijn we niet voor weggelopen en dat gaan we ook in de toekomst niet doen. Gemeente Belangen wil zich blijven manifesteren als een lokale, sociale en ondernemende partij.”

Reacties zijn gesloten voor dit artikel