GB MAAKT TIJDENS AFSCHEID DIEPE BUIGING VOOR ROBERT BOSCH

De gemeenteraad nam maandag 28 maart tijdens de digitale raadsvergadering afscheid van GB-raadslid Bosch. Hij wordt dinsdag voorgedragen als wethouder in Lochem. Na mooie dankwoorden van burgemeester Penninx sprak Robin Hafkamp namens de GB-fractie onze bijdrage uit. Tijdens dit afscheidswoord sprak hij onze waardering uit, nam hem op de korrel en bedankte Robert voor zijn energieke en deskundige inbreng voor Gemeente Belangen. Dit betoog lees je onder de foto.

 

TEKST AFSCHEID ROBERT BOSCH

Beste Robert,

Afgelopen week, toen ik nadacht over een gepaste afscheid tekst, heb ik heel even getwijfeld om een sentimenteel verhaal op papier te zetten. Maar als snel bedacht ik dat dat niet zo bij jou en eigenlijk ook niet bij onze fractie past. Dat bleek ook wel toen je ons tijdens de fractievergadering op 9 februari bescheiden vertelde dat je hoogstwaarschijnlijk voorgedragen zou gaan worden als wethouder in Lochem. Het grootste deel van de fractie keek ernstig. En het andere deel? Die schoot even in de lach, waarna je toegaf dat zelf ook te hebben gedaan toen je de vraag voor het eerst kreeg…

Uiteraard volgden daarna wel de verbaasde en ook enigszins bezorgde reacties. Want menigeen kan zich eigenlijk geen Gemeente Belangen meer zonder jou herinneren, voorstellen of zelfs veroorloven. Het is namelijk alweer een tijdje geleden dat je je aansloot bij deze club.

Robert, 7 jaar geleden trad je, net uit de ballenbak en na een stage bij de griffie, toe tot de gemeenteraad en de GB fractie. Hoewel ik in die periode zelf nog in de ballenbak lag en dus niet precies weet wat jou toen bezighield, heb ik natuurlijk wel het wandelende en digitale archief van de gemeente Voorst geraadpleegd. En wat bleek: je interesse in – en soms ook afkeur tegen – verbonden partijen is niet uit de lucht komen vallen. Dat blijkt wel uit twee moties uit je beginperiode. Op 11 mei 2015 diende je je eerste motie in. en raad eens? Ja, ook die ging al over een verbonden partij. Iets over klantcontact en digitalisering bij Tribuut, heb ik me laten vertellen. Een half jaar later, op 26 januari 2016, verwoorde je in een motie dat de VNOG tijdige en complete informatie moest aanleveren bij de verschillende raden, zodat zij goed in positie werden gebracht om te kunnen sturen op beleid en functioneren van de VNOG.

De verbonden partijen en regionale samenwerking zijn dan ook door de jaren heen je zorgenkindje gebleven. Op dat thema vertrouwden en volgden velen jouw kennis blindelings. Dat heeft uiteindelijk zelfs geleid tot een initiatiefvoorstel, dat op brede steun en respect in onze raad kon rekenen. In het proces daar naartoe bestookte je ons regelmatig met betogen en moties over dat onderwerp. Als dat weer eens het geval was keken de meesten je glazig aan. Een enkeling durfde zich dan hardop af te vragen of je overdag/doordeweeks niets anders te doen had dan je druk maken over verbonden partijen.

Dat laatste was overigens niet het geval. Er was namelijk genoeg werk te doen. Want zoals de meesten wel weten, ben je eigenlijk nog gewoon nog een student Bestuurskunde. Wel een grappig verhaal trouwens: als je Robert twee jaar geleden vroeg hoe het ging met zijn studie, antwoordde hij “Bijna klaar met afstuderen. nog een paar maanden, denk ik.” Als je hem vandaag dezelfde vraag zou stellen, zou hij je hetzelfde antwoord geven. Sterker nog: nu wordt het afstuderen in ieder geval uitgesteld tot in of zelfs na de zomer.

Het is overigens echt niet zo dat je niet gemotiveerd bent om studie af te ronden, maar de passie voor het raadswerk voerde eigenlijk altijd de boventoon. Je was van bijna ieder voorstel/onderwerp tot in de puntjes op de hoogte en dat had nog wel eens tot gevolg dat je eigenlijk overal ook actief mee wilde bemoeien. Je hebt er een fulltime baan van gemaakt, bent in de afgelopen jaren een professional geworden en dat heeft natuurlijk ook zijn vruchten afgeworpen. Niet voor niets word je op 28-jarige leeftijd gevraagd om wethouder te worden.

Je bent dus wel een beetje een controlfreak. Een woord dat veel mensen associëren met iets negatiefs, maar zo is het in dit geval zeker niet bedoeld. Je hield de fractie scherp. Inhoudelijk, maar zeker ook als het ging om praktische zaken. Iedere maand een nieuwe GB agendaplanner waarin drie maanden vooruit werd gekeken, gelikte agenda’s voor fractievergaderingen en herinneringen voor (regionale) bijeenkomsten die aan alle andere voorbij waren gegaan. Maar niet alleen dat typeert je. Ook heb je andere, soms bijzondere gewoontes.

Eén van die bijzondere gewoontes is het zoveel mogelijk dragen van een joggingsbroek. Niet alleen thuis, maar ook bij je voetbalvereniging Voorwaarts, tijdens een vrijdagmiddagborrel ergens op een terras, soms bij een fractievergadering, maar ook wel eens op een maandagavond als deze in het gemeentehuis. Verschillende mensen – zo ook de voorzitter van onze raad – keken je dan wel eens afkeurend aan. Maar voor diegene die Robert een beetje kennen: juist dan wist je dat hij een week later weer in joggingsbroek zou verschijnen. En geloof me, dat gebeurde dan ook.

En ten slotte, Robert, kunnen we je afscheid natuurlijk niet voorbij laten gaan zonder een gepast cadeau. Nu je waarschijnlijk wethouder wordt in Lochem is de tijd van joggingsbroeken dragen en een ietwat slordige baard laten staan voorbij. Om fris en strak in ’t pak in Lochem te kunnen verschijnen, is de modepolitie van de GB fractie de afgelopen weken op pad geweest. En als het goed is staat er nu iemand aan je deur om je die cadeaus te overhandigen. Het zou mooi zijn als je de cadeaus zo even voor de camera laat zien.

Robert, namens GB wil ik je bedanken voor je inzet, passie en deskundigheid. En, ten slotte, zou ik je ook persoonlijk willen bedanken. We zijn de afgelopen jaren niet alleen prettige collega’s geweest, maar ook gewoon goeie vrienden geworden. Zo eindigt het verhaal toch een beetje sentimenteel.

Robert, bedankt en wie weet tot snel! Hoe gaat het trouwens met de afronding van je studie Bestuurskunde?

 

Reacties zijn gesloten voor dit artikel