GB POSITIEF OVER VES: “GB ziet de toekomst zonnig in!”

GEMEENTE VOORST ► Maandag 19 april stond de Voorster Energie Strategie op de agenda van de raad. Onderstaand lees je het betoog dat Bjorn van Ekeren namens Gemeente Belangen hield tijdens deze digitale raadsvergadering. Een mooi inkijkje naar onze lijn in het debat.

BETOOG VES

Gemeente Belangen wil graag haar complimenten geven voor het proces van de VES. Voor deze Voorster Energie Strategie is ambtelijk enorm veel werk verzet. Nu ligt er een gedegen stuk. GB heeft echter een belofte aan haar kiezers gedaan en wil daarom wel bijsturen op het raadsvoorstel.

MOTIE POSITIEVE ENERGIE

We hebben als gemeenschap met de VES een grote opgave liggen en we moeten tot oplossingen komen met groot draagvlak. Uit de VES blijkt onder andere dat de voorkeur uitgaat naar lokale projecten waarbij ook de opbrengst lokaal blijft. Er zijn al mooie initiatieven, deze mogen niet overruled worden door grote commerciële partijen. Wij hebben ervaren dat buurten vaak niet opgewassen zijn tegen een commerciële ontwikkelaar en vallen als ware ten prooi. Er ontstaat dan begrijpelijk een schrikreactie. Bovendien wordt , zo blijkt, regelmatig het beeld gecreëerd dat ¨de gemeente¨ al een standpunt zou hebben ingenomen. Dit ondermijnd een goed samenspel tussen gemeente en belanghebbenden. GB vind het erg belangrijk dat dit punt in de beleidsuitgangspunten notie aangepast wordt. De gemeente moet in de begin situatie inwoners proactief synchroon gaan benaderen en de regie nemen in het gehele proces.

GEEN WINDMOLENS

GB merkt op dat de vertaling van de uitkomsten VES ten aanzien van windenergie wat gekleurd zijn. Zo wordt gesteld dat algemeen beeld is dat men “liever geen windmolens wil”. Naar de mening van GB is dit een wat geromantiseerde weergave van het werkelijke geluid uit de samenleving. Wat GB betreft is dit geluid helder. De samenleving geeft in grote meerderheid aan ,samen met GB , tegen windmolens in onze gemeente te zijn. Wat GB betreft is dat klip en klaar.

Wij zien geen heil in een onderzoek naar de (on)mogelijkheden van windmolens in onze gemeente. Dit onderzoek dient voor ons geen doel. Onze grootste zorg is het opstellen van een normenkader, zoals in het raadsvoorstel staat benoemd. Met een normenkader wordt de indruk gewekt dat wij proactief windenergie in onze gemeente willen  faciliteren. GB zal op dit punt niet instemmen met het raadsvoorstel. Daarom zullen wij samen met VVD-Liberaal 2000 het amendement indienen die stap 3 uit het raadsvoorstel schrapt.

BELOOFD IS BELOOFD

Onze deur naar windmolens is gesloten en wij gaan hem ook niet op een kier zetten. Ons verkiezingsprogramma waarop wij verkozen zijn in 2018 zegt ook: geen windmolens, wel zonnepanelen. In 2014 stond daar zonne-energie boven wind en in 2022 zal daar wederom staan geen windmolens in Voorst.   Bij de verkiezingen hebben wij een gelofte aan onze kiezers gedaan en daar houden we ons aan. Beloofd is beloofd.

Uit de recent gepresenteerde RES blijkt dat er in onze gemeente met name het gebied rondom Klarenbeek in beeld kan komen als potentieel gebied voor windmolens. Inventariseren welke hogere overheden ons eventueel kunnen overstemmen lijkt ons nu wel een gepaste stap. Tegen het in kaart brengen van o.a. wettelijke beperkingen t.a.v. windenergie heeft GB overigens geen bezwaar. Wij zien dat ook niet als een echt onderzoek maar meer als het verzamelen van reeds voorhanden zijnde gegevens.

CONCLUSIE

Voorzitter, ik wil dit betoog afsluiten met het herhalen van mijn complimenten voor het stuk dat vandaag voorligt. GB ziet de toekomst zonnig in! Wij zijn er van overtuigd dat de motie positieve energie het juiste duwtje in de rug is naar succes en lokale initiatieven op zullen bloeien als de mooiste zonnebloemen.

BIJLAGES

Je kan de raadsvergadering terugluisteren via de onderstaande link. Ook zie je hier de verwijzing naar de motie positieve energie, het genoemde amendement en het premium artikel uit de Stentor over dit debat.

Raadsvergadering 19 april 2021

Motie Positieve Energie

Amendement 

Motie Van waar komt de wind?

”Windmolens in gemeente Voorst ‘definitief’ uitgesloten, gemeenteraad tot op het bot verdeeld” uit Stentor

 

?? ??????????? ?????????
?  Aan het begin van deze digitale raadsvergadering ontvingen de cursisten van de cursus Politiek Actief hun certificaat en had de burgemeester een persoonlijk woordje. Van harte deelnemers! ? We zien jullie graag bij onze fractievergadering. Wees welkom!

Reacties zijn gesloten voor dit artikel