GB spreekt politieke beschouwingen ‘JUIST NU!’ uit

Namens Gemeente Belangen Voorst sprak Robert Bosch, tijdens de digitale vergadering van maandag 15 juni, onze algemene politieke beschouwing ‘JUIST NU!’ uit. Hierin sprak de fractievoorzitter onder andere over onze kijk op: de Coronacrisis, de zware tijden voor ondernemers, lokale plannen en gemeentelijke financiën. Ook was er plaats voor complimenten.

 

 

ALGEMENE POLITIEKE BESCHOUWINGEN

Beste hardwerkende creatieve inwoners van Voorst, voorzitter,

Corona, Covid-19, anderhalve meter, blijf thuis, was je handen kapot, Coronaparty’s, eenzaamheid, zware tijden voor ondernemers, demonstraties, en ga zo maar door. Het houdt de wereld, Europa, Nederland en Voorst in zijn greep. De bekende uitdrukking over de glazen bol is door Corona des temeer treffend. Het is niet passend en niet wenselijk om op dit moment ver vooruit te kijken. Dat doet Gemeente Belangen dan ook niet, vandaag.

Allereerst complimenten aan alle Voorsternaren die werken in de vitale beroepen. Nu, door de versoepelingen, ook de gemeente weer voorzichtig in beweging komt, zijn wij verheugd met de creatieve oplossingen en veerkracht van de ondernemers in onze gemeente. Ook de gemeente probeert de horeca en inwoners een hart onder de riem te steken met de – op initiatief van GB – opnieuw geplaatste evenementenborden, “Steun de lokale ondernemer”.

Vol lof hebben wij gekeken naar de wijze waarop Den Haag, op een paar populistische partijen na, over de partijen heen probeerde dit land door de crisis te loodsen.

Tijdens de persconferentie van 21 april merkte Rutte op: “De vrijheid van de één kan niet ten koste gaan van de gezondheid van de ander”. Het is gewoonweg toeval of Rutte verwees doelbewust naar de grondlegger van het liberalisme, filosoof Johan Stuart Mill, die zei: “de vrijheid van de het individu mag alleen beperkt worden wanneer hij of zij anderen fysieke schade toebrengt”. Kortom, Rutte roept op, met inachtneming van de gezondheid van alle Nederlanders, niets in de weg te laten staan om de economie op gang te houden met de intelligente lockdown en nu de bijbehorende versoepelingen.

Met de demonstraties die de afgelopen dagen verspreid over Nederland plaatsvonden wordt de vrijheid van andere mensen met voeten getreden. Dit terwijl er gedemonstreerd wordt tegen discriminatie en racisme. Deze demonstratie zal hoe dan ook een negatief gevolg op Nederland gaan hebben. Of er ontstaan verschrikkelijke Coronabrandhaarden in Nederland. Of het heeft geen gevolgen voor de volksgezondheid, maar het gezag van het Rijk, RIVM, burgemeester enzovoorts zal tot een dieptepunt dalen.

Wij zijn dan ook blij met het optreden van onze burgemeester met betrekking tot de jongeren die zich niet aan de RIVM richtlijnen houden op Bussloo. Wij zijn dan ook van mening dat de burgemeester met het college alles in het werk moet stellen om dit soort excessen aan te pakken. Dit is in het belang van de gezondheid van de hardwerkende creatieve inwoners van Voorst en geeft de lokale economie de ruimte om de draad weer op te pakken.

Het gaat ons er niet meer om de boel bij elkaar te houden. Het gaat erom de boel weer in beweging te krijgen. Dat zullen wij ook doen. Ook tegen de stroom in. En misschien, zal de stroom erger worden. Wij roeien door, anders drijven we af.

Voorzitter, zoals gezegd is veel onduidelijk voor de toekomst. Maar één ding is zeker: de economie zal een flinke opdonder krijgen. Wij zijn dan ook van mening dat in deze laagconjunctuur de gemeente, zonder ieders gezondheid in gevaar te brengen, het voortouw moet nemen en investeringen in stand moeten houden. Wij zijn er stellig van overtuigd dat, juist nu, het kabinet de gemeenten zal ondersteunen om geplande investeringen doorgang te laten vinden. Wij vertrouwen erop!

Daarom voorzitter vindt GB dat:

Juist nu, de bestaande ambities waaronder inbreidingslocaties voor woningbouw in de verschillende kernen zo snel mogelijk tot stand gebracht moeten worden. Juist nu, het actieve grondbeleid in Noord Twello en de upgrade in het centrum voortvarend moeten voortzetten. Juist nu, de ontwikkeling van de Randweg Twello een flinke impuls zal geven aan de omliggende bedrijventerreinen en de middenstand. Juist nu, de samenwerking op het gebied van energietransitie, circulaire economie en human capital in de regio voor een veerkrachtige en toekomstbestendige economie zorgt. Juist nu, volle kracht verder moeten met de renovatie van het gemeentehuis. Juist nu, de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen.

Voorzitter, goed voorbeeld doet volgen. Zo krijgen we met alle gemeenten Nederland weer in goed vaarwater.

Wij hopen dat vandaag deze raad niet in de kramp schiet vanwege deze financiële en gezondheidscrisis, waarin we verkeren. Laten we niet vervallen in welles / nietes discussies, maar lef tonen en, juist nu, onze inwoners niet in de steek laten voor politiek gewin!

Beste hardwerkende creatieve inwoners van Voorst: denk een aan de lokale ondernemer en kijk om naar uw buurman/jongen of buurvrouw/meisje, juist nu!

Robert Bosch, fractievoorzitter Gemeente Belangen

15 juni 2020

 

Reacties zijn gesloten voor dit artikel