GB-wethouders reageren: ”Nieuwe gemeenteraad beslist over ‘huis der gemeente’ Voorst”

IN DE MEDIA l ”De tijd tot aan de verkiezingen is te kort voor een weloverwogen besluit over het gemeentehuis in Twello”, zegt het college tegenover De Stentor. “De nieuwe gemeenteraad mag bepalen of er een gerenoveerd of nieuw gemeentehuis komt. Geen enkele fractie heeft erop aangedrongen dit onderwerp alsnog voor de verkiezingen van 21 maart op de politieke agenda te zetten”.

Verantwoordelijk wethouder Hans van der Sleen (Gemeente Belangen) beaamt dat het streven was dit project nog binnen deze raadsperiode te beklinken. ,,Maar je moet zoiets wel zorgvuldig aanpakken. Het gaat om een miljoenenproject dat door de gemeenschap moet worden betaald.”  Collega-wethouder Arjen Lagerweij (Gemeente Belangen) valt hem bij: ,,Een zorgvuldig proces is belangrijker dan een snel proces.”

Prullenbak

Medio 2017 verwees de gemeenteraad van Voorst een voorstel voor een 15,6 miljoen kostende verbouwing van het gemeentehuis naar de prullenbak. De raad vond het plan onvoldoende onderbouwd en droeg het college op een tweede architectenbureau te raadplegen. Dit is gebeurd en de twee architectenbureau’s,  Broekbakema en Atelier PRO, hebben elk een renovatie- en nieuwbouwmodel  uitgewerkt (schetsontwerpen van het exterieur staan op www.destentor.nl).

Dat de totale kosten van de vier varianten uiteenlopen van 15 tot ruim 20 miljoen euro,  bewijst volgens Van der Sleen dat de kosteninschatting van vorig jaar juist was. ,,Een energieneutraal gemeentehuis is een van de uitgangspunten. Daar valt niet aan te tornen. Aan de maatregelen die daarvoor nodig zijn, hangt wel een prijskaartje”, vult Lagerweij aan.

‘Gemeentepaleis’

VVD-Liberaal 2000 meldt op haar facebookpagina niet mee te willen werken aan een ‘gemeentepaleis van 15 miljoen euro of meer’. De fractie is wel voor aanpassing van het huidige gemeentehuis aan de eisen van deze tijd ‘zodat we milieu-doelstellingen realiseren en er een prettige ontmoetingsplaats is voor alle Voorstenaren (…).Dit kan echter ook binnen een acceptabel budget zonder verspilling van gemeenschapsgeld’.

,,Een paleis bouw je tegenwoordig echt niet voor 15 miljoen euro. Als je een kerel bent, noem dan ook het bedrag dat je aan het gemeentehuis wilt besteden”, reageert Van der Sleen. Lagerweij noemt de benaming paleis ‘wat tendentieus’. ,,Het gemeentehuis moet sober en doelmatig worden. We zijn een degelijke gemeente die met de poten stevig in de klei staat.”

 

Reacties zijn gesloten voor dit artikel