GB wil één miljoen voor audiomiddelen in nieuwe gemeentehuis Voorst blokkeren

Ondertiteling van gemeenteraadvergaderingen, nieuwe microfoons en een ander ict-systeem. Dat is wat het college van de gemeente Voorst wil doen met de 1.050.000 euro die het heeft opgenomen in de meerjarenbegroting. Gemeente Belangen vind dit bedrag extreem hoog en wil deze kostenpost rigoureus verlagen.

HAND OP DE KNIP

In de vorige gemeenteraadvergadering vroeg Robin Hafkamp namens Gemeente Belangen opheldering en sprak zijn verbazing uit waarom er zoveel geld nodig is. “Wij kiezen voor een sobere en doelmatige aanpak.”

BREDE STEUN

Volgens de fractie van Gemeente Belangen is het nu te onduidelijk waar de ruim 1 miljoen euro naartoe gaat. Daarom is er, samen met coalitiepartij D66, een motie en amendement voorbereid die op brede steun kan rekenen in de Voorster gemeenteraad. Ook de fracties van CDA, VVD-Liberaal 2000 en PvdA-Groenlinks hebben de motie ondertekend.

“De onderbouwing voor het bedrag is te mager en past niet in deze crisistijd. We willen eerst de feiten en dan de visie. Ga eerst kijken wat wettelijk verplicht is en welk bedrag wij daarvoor nodig hebben. Daarna kunnen we kijken of er uitbreidingen nodig zijn waardoor het volgen van de raad voor burgers makkelijker en laagdrempeliger wordt’’, aldus Hafkamp.

OPDRACHT

De motie dwingt het college met een nieuw voorstel te komen daarbij een overzicht te geven welke investeringen nodig zijn om aan wettelijke eisen te verplichtingen te voldoen en de raad inzicht te verschaffen in mogelijke investeringen voor moderne audiovisuele middelen die betrokkenheid van en toegankelijkheid voor inwoners bij raadsvergaderingen vergroot. Het amendement verlaagt het bedrag in de begroting van 1.050.000,- naar 0,- euro. In een later stadium zal dan een lager bedrag weer opgevoerd moeten worden.

Klik op de link voor de motie en amendement. De gemeenteraad neemt op 9 november een definitief besluit over de begroting en voorliggende stukken.

Reacties zijn gesloten voor dit artikel