GB ZIET MOTIE OVER ZORGEN BOEREN UNANIEM AANGENOMEN WORDEN

GEMEENTE VOORST De uitwerking van het stikstofbeleid heeft enorme impact op het welbevinden van onze boeren. GB maakt zich hier grote zorgen over. Daarom dienden wij afgelopen maandag de onderstaande motie in die opdraagt zowel de Provinciale als Rijksoverheid een brief te sturen. De volledige gemeenteraad steunde de motie waardoor er een unaniem geluid komt uit Voorst. TOP! Onderstaand lees het betoog van Miriam die namens GB de (boeren) kar trok.

BETOOG

Gemeente Belangen worstelt met de uitwerking van het stikstofbeleid. Wat betekend dit voor onze boer, welke perspectieven zijn er, hoe gaat onze gemeente Voorst er straks uitzien. Om maar even wat vragen die bij ons leven kenbaar te maken en daar hebben we afgelopen week stevig met elkaar over doorgepraat.

Wat ook ter tafel kwam was de wijze waarop dit kenbaar werd gemaakt. Het biedt de boer geen enkel houvast en creëert ook geen perspectief, terwijl dat ons inziens onderdeel zou moeten zijn geweest van de boodschap. Dit kun je op twee manieren duiden; een gemiste kans, jammer, volgende keer beter. Of je zegt indirect, al dan niet bewust, met deze boodschap, Beste boer, jij hebt je langste tijd gehad in Nederland en bent niet langer gewenst. Hoe verdrietig is dat!

Op het moment van het schrijven van dit betoog hoor ik in de verte toeterende tractoren die zich opmaken voor wederom een dag van protest. De onrust en onmacht is groot, zo groot dat zij niet langer lijdzaam willen toekijken.

Die onrust en onmacht begrijpen wij, allen wonend in een groene en bovenal plattelandsgemeente als Voorst. Het verdriet, de onzekerheid, nog niet weten wat dit voor jou en je bedrijf betekent en je steeds maar niet gehoord en gezien voelen ook. Wij herkennen en erkennen deze gevoelens van wanhoop en hebben de indruk dat provincie en met name het Rijk hier te weinig oog voor heeft. Wij geloven dat als je kijkt naar welke zorgen er leven en je deze erkent er ruimte ontstaat om verder te komen.

De door ons voorbereide motie benadrukt dit alles en wil ik graag even voorlezen!

Reacties zijn gesloten voor dit artikel