GEMEENTE BELANGEN PRESENTEERT AMBITIEUS MAAR REALISTISCH VERKIEZINGSPROGRAMMA

GEMEENTE VOORST ► Lokaal, Sociaal en Ondernemend. Dat zijn de drie kernwaarden van het verkiezingsprogramma “Betrouwbaar met oog op de toekomst” van Gemeente Belangen Voorst.

De afvalpas terug, voorrang voor Voorsternaren bij woningbouw en geen windmolens maar zonnepanelen op daken. Enkele onderwerpen die in het verkiezingsprogramma van GB staan. Het programma omvat een 18-tal verschillende thema’s waarin de ambities voor de komende vier jaren worden uitgelegd. In de Top-10 van GB lees je de belangrijke speerpunten uit het partijprogramma.

SPEERPUNTEN

In de top-10 staat AANDACHT VOOR ALLE DORPEN met hoofdletters geschreven. De partij wil zich onder andere inzetten voor behoud van voorzieningen en openbaar vervoer in de kernen. Het oplossen van de grote behoefte aan binnensportruimte is één van de vele sportieve ambities die GB heeft beschreven. Met heldere eigentijdse gemeentelijke communicatie wil GB de drempel verlagen tussen inwoners en de gemeente. Ook is er in het programma veel aandacht voor voldoende en betaalbare woningen. “Bouwen naar behoefte’’ staat uitgebreid beschreven. De lokale partij koestert de natuur, cultuurhistorische en landelijke dorpsidentiteit van de gemeente Voorst en wil zeker geen vliegroutes van Lelystad over onze gemeente.

VERKEERSVEILIGHEID OP ÉÉN

Verkeersveiligheid is een belangrijk thema in ons verkiezingsprogramma vertelt raadslid Bjorn van Ekeren: ‘’Wij willen een snelle en concrete aanpak van gevaarlijke situaties’’. Op de vraag of de randweg een prestigeproject is van GB beantwoordt Bjorn stellig: ‘’Nee natuurlijk niet! GB wil simpelweg de verkeersveiligheid in Twello met grote sprongen verbeteren. Iedereen die bijvoorbeeld door de Molenstraat fietst, weet dat dit noodzakelijk is. Vrachtwagens, tractoren en gehaaste automobilisten slalommen daar rondom kwetsbare fietsers. Ook de Iordensweg zal pas echt veiliger kunnen worden gemaakt als de randweg is gerealiseerd. Door de randweg zullen verkeersbewegingen verspreid worden en zal de verkeersveiligheid op de hoofdwegen van Twello verbeteren. Daarom zien wij de noodzaak van de doortrekking van de Westelijke randweg. Alle partijen signaleren de verkeersproblemen, maar concrete en integrale oplossingen worden niet aangedragen. De randweg wordt uiteraard geen snelweg. Het wordt een 60km-weg die –zoals al lang geleden bedacht- de Rijksstraatweg verbindt met de nu doodlopende weg bij de Engelenburg’’.

Meer attenderen op snelheid door verkeers-displays en het realiseren van vrij liggende fietspaden zijn andere plannen die GB heeft om de verkeersveiligheid in de hele gemeente te vergroten.

INVESTEREN IN MENSEN

Iedereen die het programma heeft gelezen, weet dat GB een sociaal hart heeft. De partij gelooft in de kracht van preventie en onderstreept dat het wil investeren in mensen. Tot slot omschrijft de lokale beweging het belang van een financieel gezonde gemeente. GB wil de komende vier jaar een sluitende begroting, kritische bewaking van gemeentelijke kosten en stijgingen van lokale belastingen voor inwoners minimaliseren. Het partijprogramma staat bol van frisse en inspirerende plannen voor de toekomst. Ook het thema duurzaamheid komt ruim aan bod.

FRACTIE BETER

Partijvoorzitter Ton Bultman: “Intern is er hard gewerkt om dit verkiezingsprogramma zorgvuldig te schrijven. Vele brainstromavonden en ontmoetingen met inwoners waren het vertrekpunt, in het najaar zijn alle plannen doordacht op papier gezet en teruggekoppeld aan onze leden. Ik ben blij met het proces en het resultaat. Dit programma is zoals de naam zegt ‘betrouwbaar met oog op de toekomst’ en echt goed voor onze mooie gemeente. Hier staat een trotse voorzitter”. Lijsttrekker Arjen Lagerweij knikt instemmend en benadrukt dat GB een echte lokale partij is van en voor inwoners. “Ieder dorp heeft een eigen identiteit en heeft haar eigen belangen en behoeften. Ons programma heeft daar oog voor’’.  

NOG 47 DAGEN

GB gaat de komende verkiezingen in als lijst 1, omdat de lokale partij tijdens de vorige verkiezingen de meeste stemmen haalde. Vorige week heeft GB haar kieslijst gepresenteerd met 50 lokale kandidaten uit alle kernen. Over 47 dagen gaan de stembussen open. Inwoners uit Voorst kunnen hun keuze maken uit zes landelijk georiënteerde partijen en twee lokale partijen. Door de coronapandemie zijn de gemeenteraadsverkiezingen verdeeld over 3 dagen: 14, 15 en 16 maart. GB roept alle stemgerechtigden van Voorst op om hun stem te laten horen!

Download het verkiezingsprogramma

Reacties zijn gesloten voor dit artikel