Gemeente Belangen spreekt algemene politieke beschouwing uit

UIT DE RAADZAAL – De coalitieonderhandelingen waren een intensief en lang traject waaruit Gemeente Belangen, CDA en D66 als coalitiepartners een nieuw vierjarig traject in zullen gaan. De verkiezingsuitslag gaf niet direct de aanzet om met dezelfde coalitie verder te werken. Na langdurige onderhandelingen gaf onder andere het vertrouwen in de bestaande coalitie dit wel.

Vier belangrijke thema’s hadden een prominente rol in de coalitieonderhandelingen. Dit waren voor Gemeente Belangen de randweg Twello, renovatie van het gemeentehuis, windmolens en het gratis sporten voor kinderen onder de 12 jaar. Daarnaast zijn er andere belangrijke thema’s zoals PlusOV, jongerenhuisvesting en Voorst onder de Loep die blijvend de aandacht van ons zullen houden.

RANDWEG TWELLO

Gemeente Belangen is verheugd dat de raad zich in de vorige raadsperiode heeft uitgesproken over de aanleg van de Randweg Twello. Verkeersveiligheid is voor ons al sinds mensenheugenis één van de belangrijkste thema’s in Twello en zeker ook in de andere kernen.

Het in de toekomst afwaarderen van bijvoorbeeld de Molenstraat heeft een positief effect op het fietsverkeer. Ook neemt de kans op ongevallen af doordat het gebruik van de Molenstraat beter aansluit bij zijn vormgeving. Met de toekomstige tunnel in de randweg is er minder druk op alle spoorwegovergangen in Twello.

Ook neemt de verkeersdruk op de H.W. Iordensweg en Domineestraat af. Voor de H.W. Iordensweg geldt dat ondersteunende maatregelen nodig zijn om meer verkeer te verleiden via de randweg te rijden en daarmee kansen te creëren om kruispunten veilig in te richten en minder verkeer door de kern te laten rijden.

RENOVATIE GEMEENTEHUIS

In de vorige raadsperiode heeft de raad middels een motie het college opdracht gegeven om met een voorstel te komen voor een energieneutraal gemeentehuis; gebaseerd op de huidige contouren, of nieuwbouw op de bestaande locatie.

In de winter stoken we voor de mussen, in de zomer sta ik hier te zweten in mijn lange broek tijdens de algemene beschouwingen en vele inwoners en bedrijven doen er alles aan om energie neutrale maatregelen te treffen. Gemeente Belangen opteert voor een renovatie van dit gemeentehuis tegen zo laag mogelijke kosten.

Ambtenaren moeten op een gedegen werkplek kunnen werken, inwoners op een fatsoenlijke plek kunnen trouwen, vergunning aanvragen of een paspoort op komen halen. Dat vraagt gewoonweg om een flinke investering en Gemeente Belangen is bereid die te doen.

WINDMOLENS

Een duurzame ontwikkeling van de gemeente Voorst is waar Gemeente Belangen voor opteert. Dit is meer dan alleen energieopwekking. De gemeente Voorst beschikt over toeristische trekkers als recreatiegebied Bussloo en Vliegveld Teuge, onze kernen, de prachtige natuur, de landgoederengordel en al het andere cultuurhistorisch erfgoed vormen een waardevolle basis. Daar passen wat betreft Gemeente Belangen absoluut geen windmolens.

Het is niet voor niets dat de gemeente Voorst is genomineerd als groenste en vitaalste gemeente van Nederland. Afgelopen vrijdag was een gerenommeerde 11 koppige jury van Entente Florale die zal beoordelen of we 1,2 of 3 van Nederland worden. Deze nominatie sterkt ons in de gedachte dat windmolens geen duurzame oplossing zijn voor deze prachtige gemeente.

GRATIS SPORTEN ONDER DE 12 JAAR

Sport en bewegen blijft voor Gemeente Belangen een speerpunt van beleid. Zeker voor de kleintjes. In de eerste levensjaren van een kind kan ontzettend veel ontwikkeld worden. Het blijkt dat kinderen tegenwoordig, met name op motorisch niveau, achterblijven op voorgaande generaties.

Het college doet in deze prioriteitennota een voorstel om gratis sport- en beweegaanbod buiten schooltijd te organiseren voor kinderen tot twaalf jaar. Wij zien dit als een eerste stap in de goede richting.

Goed voorbeeld doet volgen. Ook CDA Apeldoorn heeft in het verkiezingsprogramma de realisatie van gratis sporten in hun gemeente opgenomen. Ook in Zuid-West Friesland is ons voornemen voor gratis sporten niet onopgemerkt gebleven en willen ze meer weten over onze plannen. Daarnaast bleek tijdens de verkiezingen dat ons verkiezingsprogramma in de smaak viel bij Lijst Borger in Brunssum.

PlusOV

Bij de start van PlusOV heeft Gemeente Belangen continu het belang van goed opgeleide chauffeurs benadrukt. Het route gebonden vervoer betreft kwetsbare doelgroepen waarbij fouten in planning en vervoer een grote impact hebben op het welzijn van de reizigers en hun naasten. Helaas blijken er nog steeds schrijnende gevallen te bestaan.

Gemeente Belangen is van mening dat de geplande bezuinigingsoperatie niet leidend moet zijn in de toekomst. Het belang van de cliënten, zorgaanbieders en chauffeurs dient op de eerste plaats te komen. Wij verwachten in het najaar middels een uitgebreide evaluatie van PlusOV voldoende informatie in handen te hebben om vol vertrouwen een voortzetting te kunnen voorstaan.

JONGERENHUISVESTING

Woningbouw is een terugkerend thema. De behoefte aan meer woningen voor alleenstaanden, starters en tweepersoonshuishoudens is groot in onze gemeente. In de vorige coalitieperiode hebben we ons al velen malen hard gemaakt voor deze doelgroep. Wij denken dat het voor de

komende vier jaar realistisch is om 60 wooneenheden met een streefhuur van € 500 euro beschikbaar te stellen om aan de behoefte te kunnen voldoen.

VOORST ONDER DE LOEP

Gemeente Belangen is uitermate enthousiast over het project Voorst onder de loep die door de haarvaten van de Voorster samenleving loopt. Wij zijn erg benieuwd hoe de uitvoeringsorganisatie de verschillende streefbeelden uit gaat zetten in verschillende projecten en deze in de uitvoering coördineert en ondersteunt. Gemeente Belangen ondersteunt de gedachte om paden te bewandelen die buiten de bestaande systemen van een overheid liggen.

Tot slot, een nieuwe raadsperiode is aangebroken en wij hopen op constructieve raadsfracties zoals wij dat eigenlijk al jaren van u zijn gewend. Gemeente Belangen zal u de komende jaren met een constructieve houding en energie tegemoet treden.

 

Robert Bosch, fractievoorzitter Gemeente Belangen

18 juni 2018

 

 

Reacties zijn gesloten voor dit artikel