LEESTIP! Algemene politieke en financiële beschouwing GB

KLARENBEEK ► Gemeente Belangen fractievoorzitter Robin Hafkamp sprak in de raadsvergadering van maandag 25 oktober de algemene politieke en financiële beschouwing op het jaar 2022 uit. Onderstaand lees je het betoog. Goed gedaan Robin!

Geachte voorzitter, collega’s en andere aanwezigen, beste allemaal,
Vandaag ligt de meerjarenbegroting 2022-2025 voor. Een begroting die cijfermatig geenszins lijkt op de
prioriteitennota die deze raad in juni van dit jaar heeft vastgesteld. We zijn slechts vier maanden verder en de
wereld ziet er totaal anders uit. Dat geeft aan hoe grillig het verloop is.
Maar ook geeft het aan dat het een terechte keuze is geweest om niet uit paniek in een te vroeg stadium over te
gaan tot bezuinigingen. Behoud het voorzieningenniveau, is de afgelopen jaren constant de boodschap van
Gemeente Belangen geweest. Korte termijn keuzes, ingegeven door enkel financiële overwegingen, leiden tot
afbreuk op lange termijn. Keuzes moeten niet alleen financieel gedreven zijn, maar ook moet rekening gehouden
worden met de effecten op onze samenleving. Dit is iets waar Gemeente Belangen ook in de toekomst pal voor
blijft staan.
En ook het omgekeerde geldt: als het er financieel beter uitziet maken we geen korte termijn keuzes, maar kijken
we naar onze opgaven voor de langere termijn. En dan komen wij tot de conclusie dat we de ogenschijnlijke
financiële ruimte de komende jaren keihard nodig gaan hebben. Zo willen we allemaal meer aandacht voor
betrokkenheid van inwoners, versnelling van woningbouw en vergeet de uitvoering van het klimaatakkoord niet.
En ik spreek wel over financiële ruimte, maar tegelijkertijd mogen we niet wegkijken voor de onzekerheden die
nog niet in deze begroting zijn verwerkt. Zo lijkt de herverdeling van het gemeentefonds vooralsnog behoorlijk
negatief voor de gemeente Voorst uit te pakken. En daar moeten we rekening mee houden. Als we de nu begrote
ruimte gaan benutten, kan ons dat de komende jaren wel eens in de problemen brengen. Met die problemen
mogen we een nieuw college en een nieuwe raad niet opzadelen.
Dan willen we tot slot kort stilstaan bij deze coalitieperiode, waarin naar de mening van Gemeente Belangen veel
bereikt is. Het gratis sporten voor kinderen tot 12 jaar heeft vorm gekregen en we hebben samen forse stappen
gezet in de energietransitie. Maar denk bijvoorbeeld ook aan het initiatiefvoorstel over grip op
samenwerkingsverbanden, dat ondertussen in de hele regio is geland. En niet te vergeten: er staat na de
verkiezingen een toekomstbestendig gemeentehuis. Daar zijn we trots op. Maar dat wil niet zeggen dat
Gemeente Belangen geen wensen heeft voor de toekomst. Integendeel, over die wensen gaan we vandaag en de
komende maanden graag met u en onze samenleving in gesprek.

Reacties zijn gesloten voor dit artikel