Sport en beweging

Binnenkort lees je hier ons nieuwe verkiezingsprogramma voor 2022-2026

 1. Sport en beweging

GB heeft sportieve ambities! Sport en beweging zijn niet alleen gezond voor ‘’lijf en leden’’, maar bevorderen ook saamhorigheid en sociale cohesie. En die zijn essentieel voor de leefbaarheid.

Om sporten en bewegen in de gemeente Voorst te stimuleren, hebben maar liefst 75 lokale partners het Voorster Sportakkoord ondertekend. Ook GB omarmt als één van de ondertekenaars het uitgangspunt “Een leven lang met plezier sporten en bewegen, voor iedereen in de gemeente Voorst.’’

De vraag naar ruimte voor binnensport is groter dan waar de accommodaties op dit moment in kunnen voorzien. Hierdoor komt het enthousiasme van sporters en sportaanbieders in het geding. Daarom ziet GB de noodzaak om samen met de gebruikers naar mogelijkheden te zoeken om dit ruimtegebrek op te lossen.

De laatste vier jaren heeft GB gepleit voor gratis sporten voor kinderen onder de 12 jaar. GB is erg blij, dat dit door middel van Voorst actief on tour heeft geresulteerd in activiteiten met scholen, sportverenigingen en zwembad de Schaeck. Ook heeft Voorst actief on tour zelf diverse initiatieven op touw gezet om jongeren van het beeldscherm af te krijgen, ook in de coronaperiode.

Onder het motto ‘alle kinderen in Voorst sporten en bewegen’ zijn kinderen, die opgroeien in een minder vermogende omgeving, geholpen door Stichting Leergeld en het jeugdfonds Sport & Cultuur. Ook andere organisaties, zoals verenigingen en scholen organiseren regelmatig activiteiten. GB blijft deze initiatieven ondersteunen.

GB zou er wel voor zijn om te laten onderzoeken of de zwemvoorziening in Twello toekomstbestendiger te maken is, door energieneutraliteit na te streven. Als uit dat onderzoek zou volgen dat verplaatsing binnen de gemeente van het zwembad nuttig is, zou GB daar naar willen kijken. Woningbouw op de dan vrijgekomen locatie kan een optie zijn.

Dit wil GB

 1. Actualiseren Sportvisie
 2. Samen met de sportverenigingen/gebruikers invulling geven aan de behoefte aan zaalruimte.
 3. Behoud Swim to Play in zwembad de Schaeck
 4. Sportvoorzieningen intensiever gebruiken, o.a. voor naschoolse opvang en dorpsactiviteiten
 5. Voorst Actief on Tour en/of andere initiatieven (blijven) inzetten voor het geven van gratis sport- en beweegactiviteiten voor kinderen onder de 12 jaar tijdens en na schooltijd.
 6. Beter gebruik maken van en benutten Voorster Sportakkoord, waarmee kennis van alle stakeholders kan worden gebruikt voor verdere groei en ontwikkeling
 7. Professionele begeleiding sportaanbieders met duurzaamheids-ambities.
 8. Verbreden inzet buurt-sportcoaches en onderzoek inzet clubkader-coaches
 9. Sportaanbieders verbinden om ervaringen te wisselen en gezamenlijk het sportklimaat te verbeteren
 10. Onderzoek naar zwemvoorziening in relatie tot duurzaamheid

 

Reacties zijn gesloten voor dit artikel