Voor ’t Hekke en Bosscher versterken partijbestuur

TWELLO – Met een luid applaus en een volmondige ja hebben de leden van Gemeente Belangen ingestemd met de toetreding van twee nieuwe bestuursleden. Tijdens de algemene ledenvergadering vroeg voorzitter Ton Bultman om Jeroen voor ’t Hekke en Ton Bosscher toe te laten treden tot het bestuur van onze partij waarop de leden positief antwoorden. Beide heren zijn actieve en betrokken inwoners van de gemeente Voorst en een welkome aanvulling op het partijbestuur.

Naast de benoemingen was er een interessante volle agenda deze avond, waarin volop ruimte was voor vragen en meningen van alle aanwezigen. Onder andere lichte de fractie toe waar Gemeente Belangen zich de afgelopen twee jaar hard voor heeft gemaakt. Ook was er een vooruitblik op actuele thema’s en de politieke toekomst visie.

NOTENDOP

Gemeente Belangen draagt veel politieke verantwoordelijkheid. De laatste verkiezingsuitslag bracht GB negen raadsleden en twee wethouders. Gemeente Belangen strijdt al sinds mensheugenis voor de aanleg van de Randweg Twello. Dit voor een comfortabele leefomgeving in Twello en verkeersveiligheid (Molenstraat, Rijkstraatweg en Iordensweg). Sinds de opkomst van de duurzaamheidsvraagstukken heeft GB zich altijd verzet tegen windmolens. Sinds een jaar of vijf is Gemeente Belangen zich ook steeds meer gaan inzetten op het sporten onder de jongste kinderen. Sporten door de aller kleinsten verhoogt de levensverwachting, leerprestaties, sociale en motorische ontwikkeling. Tot slot, heeft de fractie zich sinds de laatste gemeenteraadsverkiezing gecommitteerd aan de renovatie van het gemeentehuis.

Foto v.l.n.r: Jeroen voor ’t Hekke, Ton Bultman en Ton Bosscher

Reacties zijn gesloten voor dit artikel