Gratis sporten voor basisschoolkinderen

Op initiatief van Gemeente Belangen, en ondersteund door het CDA en PvdA-GroenLinks, heeft de gemeenteraad van Voorst een motie aangenomen met als doel alle kinderen in de basisschoolleeftijd gratis te laten sporten. Na het aannemen van deze motie rezen er nogal wat misverstanden: De ene partij vond “gratis zwemmen” een veel te dure aangelegenheid, een […]

Rondweg of domme weg?

Al sinds het begin van de tachtiger jaren van de vorige eeuw is de discussie gaande of het laatste stuk van de rondweg wel of niet afgemaakt zou moeten worden. Eigenlijk is er niet zo veel in de Voorster politiek, dat de gelederen zo bezig houdt, als een energiezuiniger gemeentehuis en een rondweg. Het is […]

Algemene financiële beschouwingen op het jaar 2017

Voorzitter, college, collega raadsleden, pers en belangstellenden, Gemeente Belangen wil allereerst complimenten maken richting het college en zijn medewerkers dat het wederom gelukt is een leesbaar en helder document bij de raad aan te leveren. Het verheugt Gemeente Belangen dat het college voortvarend bezig is met het uitvoeren van de visie “samen willen-samen doen”. Ten […]

Algemene politieke beschouwing op het jaar 2017

Voorzitter, collega raadsleden, college, pers en overige belangstellenden, Ik wil beginnen met het complimenteren van het college en zijn medewerkers en medewerksters dat zij wederom geslaagd zijn in het voorleggen van leesbare en heldere documenten aan de raad. Gemeente Belangen heeft ook dit jaar weer met spanning gewacht op de jaarstukken en wij verheugen ons […]

Algemene Financiële beschouwingen op het jaar 2016

Voorzitter, collega raadsleden, pers en overige belangstellenden, Allereerst een compliment aan het college en de medewerkers in dit huis dat het wederom gelukt is dit uitgebreide document op tijd te kunnen presenteren aan de raad. De begroting is bedoeld om vooruit te kijken naar het komende jaar en de daaropvolgende jaren. Dit jaar sluit de gemeente Voorst af met […]

Algemene politieke beschouwing op het jaar 2016

Gemeente Belangen heeft kennis genomen van de jaarstukken van de Gemeente Voorst, de komende weken gaan we met in elkaar in debat over het verleden, het heden en de toekomst. Het college heeft in het eerste jaar grote stappen gezet. Voor het  eerst presenteert het college weer een prioriteiten nota. Hierin geeft het college aan […]