Gratis sporten voor basisschoolkinderen

Op initiatief van Gemeente Belangen, en ondersteund door het CDA en PvdA-GroenLinks, heeft de gemeenteraad van Voorst een motie aangenomen met als doel alle kinderen in de basisschoolleeftijd gratis te laten sporten.

Na het aannemen van deze motie rezen er nogal wat misverstanden:

De ene partij vond “gratis zwemmen” een veel te dure aangelegenheid, een abonnement op de golfbaan moet dan ook wel kunnen en is schaken ook een sport?

Ook het college van Burgemeester & Wethouders ziet op tegen de uitwerking van de motie. Vindt men het te moeilijk of is gezondheid te duur ?

Vragen we te veel of maken we ons echt zorgen en gaan we daar wat aan doen ?

Reden om in de pen te klimmen en uit te leggen hoe Gemeente Belangen dit nu zo precies bedoelt:

  1. Naast een dunne beurs vindt GB dat er andere vormen van armoede bestaan, zoals eenzaamheid en bewegingsarmoede.
  2. Kinderen van 4 tot 13 jaar maken op de basisschool veel minder bewegingsonderwijs mee dan zou moeten: vakleerkrachten lichamelijke opvoeding zijn al lang weg bezuinigd. Enkele van de 17 scholen in onze gemeente zijn heel creatief geweest met het inzetten van toekomstige sportleraren ( van het CIOS en de ALO ), maar de meeste scholen doen het met minder kwaliteit.
  3. Het ziet er naar uit, dat overgewicht grote gevolgen gaat hebben voor welzijn van de toekomstige generatie(s)
  4. Sporten / bewegen zorgt voor betere leerprestaties, incasseringsvermogen, sociale interactie, uithoudingsvermogen en betere motoriek
  5. Ouderen, die van jongs af aan veel gesport hebben, kunnen beamen dat het grote gevolgen heeft gehad voor hun toekomst en dat verenigingen gebaat zijn bij de vele ouders, die hun kinderen begeleiden bij de activiteiten.

Een half jaar geleden heeft Gemeente Belangen al eens een poging gedaan om extra gelden te besteden aan sporten voor jonge kinderen. Toen is in de raad de GB-motie “liever sporten dan swipen” aangenomen. Het college vond de daarmee gemoeide gelden van 229.000 Euro echter te hoog en was nog bezig met de uitwerking van de motie.

Maar nu is er een andere situatie:

Staatssecretaris Jetta Klijnsma heeft gelden ter beschikking gesteld : 40 miljoen voor bestaande organisaties over 4 jaar en 100 miljoen naar gemeenten voor voorzieningen in natura, zoals een abonnement voor een sportclub. Het is de bedoeling dat die 100 miljoen ieder jaar naar de gemeenten gaan, en dat Voorst daarvan ieder jaar 56.000 Euro ontvangt.

Tegenstanders van onze gedachten zeggen: maar dat geld is toch alleen voor ARMOEDEbeleid ? Welnu: in Voorst zijn al jarenlang regelingen voor armoedebeleid: het JeugdSportFonds en de Stichting Leergeld doen uitstekende zaken in onze gemeente, zodat kinderen een zwemdiploma kunnen halen, sportkleding krijgen, mee kunnen op een schoolreisje, enz.

Bij de Stichting Leergeld komen kinderen in aanmerking, als de ouders minder dan 125 % van het wettelijk minimumloon verdienen.

En GB zegt dan: je zult maar 3 kinderen hebben en 126 % of meer van het wettelijk minimumloon verdienen: dan is er sprake van een grote “armoedeval”: geen enkele toeslag is meer van toepassing.

Reden voor GB, CDA, PvdA/GL om het over een heel andere boeg te gooien en voor Ingrid Aarnink ( GB ) een motie voor te bereiden: gebruik de totale Klijnsma-gelden van 56.000.– voor ALLE kinderen.

Bewegen staat daarbij voorop en inkomenspolitiek wordt al zo vaak ten onrechte gebruikt. Natuurlijk is het nonsens, als tegenstanders beweren, dat diepzeeduiken of het beklimmen van de Himalaya dan ook vergoed zouden moeten worden. We rekenen er op, dat het college met sportverenigingen en de sportraad gaat overleggen welke sporten van welke verenigingen hier aan mee willen doen en onder welke voorwaarden. Het hoeft geen veelkleurig keuzepalet te worden, maar wel een lage drempel voor alle kinderen en hun opvoeders.

Creativiteit leidt tot sportiviteit !

Reacties zijn gesloten voor dit artikel