De handen inéén voor Schuldhulpverlening

De recessie heeft er bij de overheid en bij mensen hard ingehakt. Ondernemers, consumenten en de overheid hebben veel moeten inleveren en u mogelijk ook. Voor sommigen van ons is het nog lastig om het hoofd boven water te houden. Met schrijven wil Gemeente Belangen het belang en besef van een slagvaardige schuldhulpverlening uiteenzetten. Voor […]

Algemene Financiële beschouwingen op het jaar 2016

Voorzitter, collega raadsleden, pers en overige belangstellenden, Allereerst een compliment aan het college en de medewerkers in dit huis dat het wederom gelukt is dit uitgebreide document op tijd te kunnen presenteren aan de raad. De begroting is bedoeld om vooruit te kijken naar het komende jaar en de daaropvolgende jaren. Dit jaar sluit de gemeente Voorst af met […]

Algemene politieke beschouwing op het jaar 2016

Gemeente Belangen heeft kennis genomen van de jaarstukken van de Gemeente Voorst, de komende weken gaan we met in elkaar in debat over het verleden, het heden en de toekomst. Het college heeft in het eerste jaar grote stappen gezet. Voor het  eerst presenteert het college weer een prioriteiten nota. Hierin geeft het college aan […]

Lokale partijen bundelen krachten voor waterschap

Met de oprichting van Lokaal Waterbeheer (lijst 9) hebben bijna alle partijen in het waterschap Vallei & Veluwe de krachten gebundeld. Op de kandidatenlijst voor de komende waterschapsverkiezingen op 18 maart zijn bijna alle gemeenten in het waterschapsgebied vertegenwoordigd. “De waterschappen zijn door allerlei fusies zo groot geworden dat lokale aspecten dreigen onder te sneeuwen”, […]

Motie Gemeentebelangen en D66 krijgt ruime steun in de Raad

De motie van Gemeentebelangen en D66 over woningbouw in de kleine kernen heeft brede steun gekregen in de Gemeenteraad Voorst. Het doel van de motie is om een signaal af te geven naar de Provincie over de noodzaak van extra woningen in de kleine kernen. Teleurstelling in kleine kernen In veel kernen in de Gemeente […]

Gemeente Belangen grote winnaar verkiezingen

Gemeentebelangen grote winnaar verkiezingen! Gemeente Belangen is de grootste partij in de gemeente Voorst geworden. Dat blijkt nu alle stemmen zijn geteld. De kiezer heeft Gemeente Belangen zeven van de negentien zetels toebedeeld. Dat zijn er drie meer dan vier jaar geleden. Het CDA krijgt vier zetels. PvdA/GroenLinks, D66, Liberaal 2000 en VVD hebben er […]