Rondweg of domme weg?

Al sinds het begin van de tachtiger jaren van de vorige eeuw is de discussie gaande of het laatste stuk van de rondweg wel of niet afgemaakt zou moeten worden. Eigenlijk is er niet zo veel in de Voorster politiek, dat de gelederen zo bezig houdt, als een energiezuiniger gemeentehuis en een rondweg. Het is […]

Algemene financiële beschouwingen op het jaar 2017

Voorzitter, college, collega raadsleden, pers en belangstellenden, Gemeente Belangen wil allereerst complimenten maken richting het college en zijn medewerkers dat het wederom gelukt is een leesbaar en helder document bij de raad aan te leveren. Het verheugt Gemeente Belangen dat het college voortvarend bezig is met het uitvoeren van de visie “samen willen-samen doen”. Ten […]

Algemene politieke beschouwing op het jaar 2017

Voorzitter, collega raadsleden, college, pers en overige belangstellenden, Ik wil beginnen met het complimenteren van het college en zijn medewerkers en medewerksters dat zij wederom geslaagd zijn in het voorleggen van leesbare en heldere documenten aan de raad. Gemeente Belangen heeft ook dit jaar weer met spanning gewacht op de jaarstukken en wij verheugen ons […]

De handen inéén voor Schuldhulpverlening

De recessie heeft er bij de overheid en bij mensen hard ingehakt. Ondernemers, consumenten en de overheid hebben veel moeten inleveren en u mogelijk ook. Voor sommigen van ons is het nog lastig om het hoofd boven water te houden. Met schrijven wil Gemeente Belangen het belang en besef van een slagvaardige schuldhulpverlening uiteenzetten. Voor […]

Algemene Financiële beschouwingen op het jaar 2016

Voorzitter, collega raadsleden, pers en overige belangstellenden, Allereerst een compliment aan het college en de medewerkers in dit huis dat het wederom gelukt is dit uitgebreide document op tijd te kunnen presenteren aan de raad. De begroting is bedoeld om vooruit te kijken naar het komende jaar en de daaropvolgende jaren. Dit jaar sluit de gemeente Voorst af met […]

Algemene politieke beschouwing op het jaar 2016

Gemeente Belangen heeft kennis genomen van de jaarstukken van de Gemeente Voorst, de komende weken gaan we met in elkaar in debat over het verleden, het heden en de toekomst. Het college heeft in het eerste jaar grote stappen gezet. Voor het  eerst presenteert het college weer een prioriteiten nota. Hierin geeft het college aan […]

Lokale partijen bundelen krachten voor waterschap

Met de oprichting van Lokaal Waterbeheer (lijst 9) hebben bijna alle partijen in het waterschap Vallei & Veluwe de krachten gebundeld. Op de kandidatenlijst voor de komende waterschapsverkiezingen op 18 maart zijn bijna alle gemeenten in het waterschapsgebied vertegenwoordigd. “De waterschappen zijn door allerlei fusies zo groot geworden dat lokale aspecten dreigen onder te sneeuwen”, […]

Motie Gemeentebelangen en D66 krijgt ruime steun in de Raad

De motie van Gemeentebelangen en D66 over woningbouw in de kleine kernen heeft brede steun gekregen in de Gemeenteraad Voorst. Het doel van de motie is om een signaal af te geven naar de Provincie over de noodzaak van extra woningen in de kleine kernen. Teleurstelling in kleine kernen In veel kernen in de Gemeente […]

Gemeente Belangen grote winnaar verkiezingen

Gemeentebelangen grote winnaar verkiezingen! Gemeente Belangen is de grootste partij in de gemeente Voorst geworden. Dat blijkt nu alle stemmen zijn geteld. De kiezer heeft Gemeente Belangen zeven van de negentien zetels toebedeeld. Dat zijn er drie meer dan vier jaar geleden. Het CDA krijgt vier zetels. PvdA/GroenLinks, D66, Liberaal 2000 en VVD hebben er […]