GEMEENTERAAD GAAT NA ZOMERRECES WEER FYSIEK VERGADEREN

In september gaat de gemeenteraad van Voorst, na maanden van digitale bijeenkomsten, weer fysiek vergaderen. Gemeente Belangen is hier een groot voorstander van omdat inspraak voor inwoners gemakkelijker is en er meer ruimte is voor een goed debat. ALTERENATIEVE LOCATIE Zowel de aanstaande beeldvormende ronde-tafelgesprekken en de raadsvergaderingen vinden plaats in het Multifunctioneel Centrum in […]

Gemeente Belangen tekent lokaal sport- en beweegakkoord

Begin juni is het Voorster sport- en beweegakkoord gepubliceerd. Vol enthousiasme heeft Gemeente Belangen zich achter het akkoord geschaard en deze digitaal ondertekend. Net als in vele andere gemeenten is Voorst, onder leiding van een sportformateur, aan de slag gegaan met een lokaal sport- en beweegakkoord. De ambitie is dat iedereen een leven lang plezier […]

GB spreekt politieke beschouwingen ‘JUIST NU!’ uit

Namens Gemeente Belangen Voorst sprak Robert Bosch, tijdens de digitale vergadering van maandag 15 juni, onze algemene politieke beschouwing ‘JUIST NU!’ uit. Hierin sprak de fractievoorzitter onder andere over onze kijk op: de Coronacrisis, de zware tijden voor ondernemers, lokale plannen en gemeentelijke financiën. Ook was er plaats voor complimenten.     ALGEMENE POLITIEKE BESCHOUWINGEN Beste […]

Gemeenteraad Voorst wil vanaf september weer fysiek vergaderen

De gemeenteraad van Voorst wil tot aan het zomerreces digitaal blijven vergaderen en vanaf 1 september weer volledig fysiek. Mocht het corona-virus onverhoopt weer de kop opsteken dan wordt teruggeschakeld naar digitaal vergaderen. BETER DEBAT Gemeente Belangen wil zo snel mogelijk fysiek vergaderen, omdat wij onder andere de kwaliteit van het debat minder vinden in […]

Gemeente Belangen bevraagd college Voorst over toekomst met COVID-19

  Het coronavirus houdt het land en de gemeente in zijn greep. Helaas lijkt de crisis de dagelijkse werkelijkheid te worden, waarin we naar een anderhalve meter maatschappij gaan. Dit betekent dat het niet voor altijd een crisissituatie zal zijn, maar onderdeel zal worden van het dagelijks leven. Hierdoor zal de raad geconfronteerd worden met […]

GB test zichzelf in eerste digitale fractievergadering

VOORST – De eerste digitale fractievergadering van Gemeente Belangen is, noodgedwongen door de coronacrisis, geboren. In deze geslaagde beeldsessie zijn afspraken gemaakt over de werkwijze van de fractie in de komende periode wanneer er niet fysiek vergaderd kan worden. Ook is er door de negen raadsleden en fractieondersteuners van gedachten gewisseld over de nieuwe bestuurlijke […]

Gemeenteraad zet in bijzondere vergadering stoplicht op groen

TWELLO – Het zijn bizarre tijden nu het coronavirus om zich heen grijpt. Bijeenkomsten zijn onwenselijk, toch is de gemeenteraad van Voorst op gepaste wijze bij elkaar gekomen. Publiek en ook de achterban van Gemeente Belangen waren niet welkom bij deze ingelaste raadsvergadering van maandag 23 maart. Alleen raadsleden, de griffie en de burgermeester waren […]

Raadsvergadering Voorst gaat door achter gesloten deuren

TWELLO – De aanstaande raadsvergadering van maandag 16 maart gaat door. Echter zijn toehoorders in verband met de maatregelen rond het corona virus niet welkom. Publiek en de achterban van Gemeente Belangen worden niet toegelaten, enkel de pers mag de zaal betreden. Zoals altijd wordt de vergadering later gewoon openbaar via audioverslag en besluitenlijst. Het […]

Voor ’t Hekke en Bosscher versterken partijbestuur

TWELLO – Met een luid applaus en een volmondige ja hebben de leden van Gemeente Belangen ingestemd met de toetreding van twee nieuwe bestuursleden. Tijdens de algemene ledenvergadering vroeg voorzitter Ton Bultman om Jeroen voor ’t Hekke en Ton Bosscher toe te laten treden tot het bestuur van onze partij waarop de leden positief antwoorden. […]

Gemeentebelangen wenst u fijne feestdagen en een goed gestemd nieuwjaar

Gemeentebelangen blijft verbinden, ook in 2020. Samen met u willen wij in het nieuwe jaar de ingeslagen politieke weg vervolgen. Als lokale politieke partij blijven wij ons ook in de toekomst richten op de lokale belangen van onze inwoners. Wethouders, bestuur en de fractie van Gemeentebelangen Voorst wensen u sfeervolle kerstdagen en bovenal een goede […]