GB stelt vragen over vergunning For-rest-Glamp Bussloo

BUSSLOO ► In de Voorster samenleving is onrust ontstaan over de vergunningaanvraag voor de For-rest-Glamp op Bussloo. Met het vergunnen wordt indirect toestemming gegeven voor verblijfsrecreatie terwijl de discussie hieromtrent nog breed gevoerd gaat worden met inwoners, ondernemers, stakeholders en belanghebbenden. Dit proces is het vervolg op de ondanks gepresenteerde kansenkaart die zal leiden tot […]

GB VERHEUGD OVER TOEZEGGING NIEUW COMMUNICATIEDOCUMENT

KLARENBEEK ► De wereld verandert snel. De manieren van communiceren veranderen ook razendsnel. Gemeente Belangen vind een goede gemeentelijke communicatie erg belangrijk en ziet kansen op verbeteringen. Middels schriftelijke vragen heeft raadslid Bjorn van Ekeren namens de fractie van GB dit onderwerp op de politieke agenda gezet. In de beantwoording van deze vragen erkend het college van burgemeester & wethouders […]

LEESTIP! Algemene politieke en financiële beschouwing GB

KLARENBEEK ► Gemeente Belangen fractievoorzitter Robin Hafkamp sprak in de raadsvergadering van maandag 25 oktober de algemene politieke en financiële beschouwing op het jaar 2022 uit. Onderstaand lees je het betoog. Goed gedaan Robin! Geachte voorzitter, collega’s en andere aanwezigen, beste allemaal, Vandaag ligt de meerjarenbegroting 2022-2025 voor. Een begroting die cijfermatig geenszins lijkt op de […]

RAAD UNANIEM: ZOEKGEBIEDEN KLARENBEEK EN VOORSTER KLEI MOETEN UIT RES

KLARENBEEK ► Gemeentebelangen is verheugd dat de motie ”Geen zoekgebieden voor grote windmolens in Voorst” met algemene stemmen aangenomen is. Het college moet nu bij de regionale stuurgroep gaan aandringen om de zoekgebieden voor windenergie, op de Voorster klei en in Klarenbeek, uit de definitieve Regionale Energie Strategie (RES) te verwijderen. Onderstaand lees je het betoog […]

GB KIJKT MET GEMENGD GEVOEL NAAR KANSENKAART BUSSLOO

KLARENBEEK ► Tijdens de raadsvergadering van maandag 20 september noemde GB-raadslid Miriam Jansen-Greiving de kansenkaart Bussloo ook een risicokaart. Benieuwd naar het debat? Je kan het via deze link simpel terugluisteren! Onderstaand lees kort de achtergrond van dit agendapunt en het betoog van Gemeente Belangen. ACHTERGROND In 2016 heeft de gemeenteraad laten weten dat het toerisme een speerpunt […]

GB VERWOORD WAARDERING AAN SCHEIDEND BURGEMEESTER IN DICHTVORM

GEMEENTE VOORST ► Na een lange tijd ondraaglijk digitaal te hebben vergaderd was er deze week gelukkig weer een fysieke raadsvergadering met één agendapunt; het afscheid van onze gewaardeerde burgemeester Jos Penninx. In deze bijzondere bijeenkomst in Klarenbeek ontving Penninx de hoogste onderscheiding uit onze gemeente van de raad (foto). Gemeente Belangen feliciteerde Jos met […]

GB ONTVANGT ANTWOORDEN OVER KRITISCHE VRAGEN GEMEENTELIJKE COMMUNICATIE

GEMEENTE VOORST ► De wereld verandert snel. De manieren van communiceren veranderen ook razendsnel. Gemeente Belangen Voorst ziet gemeentelijke communicatie als een kans om een positieve bijdrage te leveren aan beeldvorming, enthousiasmeren en informeren van inwoners. Wij willen graag dat Voorst een gemeente is waarin we open en proactief met onze inwoners communiceren. We constateren […]

VAN DELSEN BENOEMD TOT FRACTIEVERTEGENWOORDIGER GEMEENTE BELANGEN

GEMEENTE VOORST ► Met een slag van de voorzittershamer is Jesse van Delsen geïnstalleerd als fractievertegenwoordiger voor Gemeente Belangen Voorst. Deze beëdiging gebeurde afgelopen maandagavond tijdens de digitale raadsvergadering door Burgemeester Jos Penninx.   Van Delsen draait al enige tijd mee met de GB-fractie en kan de grootste partij uit Voorst nu ook ondersteunen door het woord […]

Algemene politieke beschouwingen GB: ”Positief vooruitkijken”

GEMEENTE VOORST ► Fractievoorzitter Robin Hafkamp sprak maandag 14 juni, in een door coronamaatregelen gedwongen digitale raadsvergadering, namens Gemeente Belangen de algemene politieke beschouwingen op het jaar 2022 uit. Onderstaand lees je het betoog: Geachte voorzitter, collega’s en andere digitale aanwezigen, beste allemaal, Ook dit jaar wil Gemeente Belangen gebruik maken van dit moment om Freek […]

Motie over kosten beheersen Tribuut krijgt brede steun uit raad

GEMEENTE VOORST ► De motie ”zorgen kosten beheersen Tribuut” waar Gemeente Belangen het initiatief voor nam is met 15 stemmen voor en 4 stemmen tegen aangenomen door de gemeenteraad van Voorst. Het CDA steunde de motie door hem mede te ondertekenen. Alleen de fractie van VVD/Liberaal 2000 stemde tegen. Onderstaand lees je het betoog dat Bjorn […]